Информације Актуелности

Припрема новог ИПА III програма прекограничне сарадње Србија – Северна Македонија 2021-2027

11. децембар 2020. | Београд

Припрема новог ИПА III програма прекограничне сарадње Србија – Северна Македонија 2021-2027

У току је припрема ИПА III Програма прекограничне сарадње Србија – Северна Македонија за наредну седмогодишњу финансијску перспективу 2021 - 2027. На самом почетку овог процеса, замолили смо вас да нам помогнете попуњавањем упитника потребних за израду SWOT анализе, једног од суштинских делова будућег програмског документа. У претходним месецима, Заједничка радна група (ЈТФ) за програмирање је разматрала и усвојила 1. нацрт Програмског документа који бисмо овом приликом желели да вам представимо и поново вас позовемо да дате свој допринос важном процесу давањем сугестија и предлога на овај документ. Добро уочене и описане потребе доводе до боље дефинисаних активности за остварење циљева. Ове активности ће у каснијој фази бити представљене за финансирање у оквиру овог Програма прекограничне сарадње (CBC) - а ви сте, као потенцијални корисници, они који најбоље могу да изнесу реално стање ствари.

Молимо вас да прочитате први нацрт документа Програма и да своје предлоге проследите на доле наведену адресу. Такође охрабрујемо вашу иницијативу да ову поруку проследите свим појединцима и институцијама и/или организацијама, које би, по вашем мишљењу, могле допринети бољем разумевању потреба програмске области овог прекограничног програма кроз њихово активно учешће у овом заједничком и транспарентном ИПА III програмском процесу.  Сви достављени коментари и сугестије биће размотрени и о њима ће се разговарати на онлајн састанку у јануару 2021.Молимо Вас да до 31. децембра 2020. године пошаљете своје коментаре и сугестије на: office@rs-mk.org