Истраживање ради процене ефеката спровођења Програма прекограничне сарадње Србија-Северна Македонија

24. новембар 2020. | Београд

Истраживање ради процене ефеката спровођења Програма прекограничне сарадње Србија-Северна Македонија

Како би проценили ефекте спровођења ИПА III Програма прекограничне сарадње, спроводи се истраживање у вези са њиховом применом између 2014. и 2019. године. Циљ истраживања је давање препорука и подршке у припреми будуће ИПА III перспективе. У овој активности, која се односи на припрему програма територијалне сарадње за програмски период 2021-2027, веома нам је битно ваше учешће. 

Молимо вас да попуните упитник у наставку у зависности од тога да ли припадате категорији корисника бесповратних средстава, потенцијалних апликаната или локалних органа власти.

Упитник за кориснике бесповратних средстава

Упитник за локалне органе власти

Упитник за локалне органе власти

Рок за попуњавање упитника је 14. децембар 2020.