Ј. Јоксимовић: Почетак програмирања ИПА III 2021-2027

18. мaj 2020. | Београд

Ј. Јоксимовић: Почетак програмирања ИПА III 2021-2027

Министар за европске интеграције и Национални ИПА координатор и координатор донаторске и развојне помоћи Јадранка Јоксимовић упутила је званично обавештење надлежним министарствима и институцијама, чиме је почео процес израде ИПА програма за 2021. и 2022. годину, a који ће бити финансирани из новог инструмента подршке ЕУ за период 2021-2027, Инструмент за претприступну помоћ III (ИПА III).

Министарство за европске интеграције (МЕИ) ће као институција задужена за координацију програмирања ИПА помоћи у сарадњи са надлежним институцијама идентификовати прелиминарну листи приоритетних пројеката који ће до краја јуна бити предложени Европској комисији (ЕК) за финансирање из ИПА буџета за 2021. и 2022. годину, изјавила је Јоксимовић. 

Јоксимовић је нагласила да према предлогу ЕК, Европска унија би требало да из овог инструмента до 2027. године обезбеди бесповратну помоћ за Западни Балкан и Турску у износу од 14.5 милијарди евра које ће бити искоришћене за финансирање пројеката који доприносе спровођењу политичких, економских и институционалних реформи и напредак у процесу европских интеграција.

Како је истакла, кроз пројекте из области реформе јавне управе, владавине права, конкурентности, пољопривреде, образовања, запошљавања, здравства, енергетике, саобраћаја и заштите животне средине, Република Србија ће се активно припремати - с једне стране  за додатно јачање капацитета на локалном нивоу као припреме за много већа средства из структурних фондова ЕУ онда када постанемо чланица. 

С друге стране, пројекти који буду изабрани и спровођени у наредним годинама значајно ће повећати уравнотеженији регионални развој Србије, подстаћи локални економски развој, донети нова радна места, одрживу социоекономску политику кроз нове начине и области економије засноване на знању, заштити животне средине, дигитализацији и паметном расту, навела је она.

„Све ово показује да је и до сада Србија, као земља у приступном процесу, показала значајне капацитете за спровођење пројеката финансираних из бесповратних средстава ЕУ, али и за учешће у бројним заједничким секторским политикама ЕУ. Европске интеграције нису само стратешки приоритет већ су и део домаће развојне стратегије, а ЕУ наш стални и системски партнер“, рекла је Јоксимовић. 

Извор: Танјуг