Информације Актуелности

Инструкција за организовање рада у локалним самоуправама у периоду ванредног стања

18. март 2020. | Србија

Инструкција за организовање рада у локалним самоуправама у периоду ванредног стања

Сходно Уредби о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, као и мерама превенције ширења заразе „коронавирусом“, обавештавамо јединице локалне самоуправе о потреби и начину организовања процеса рада у условима проглашеног ванредног стања. Подсећамо да су нарочито угрожена лица са утврђеним хроничним обољењима  и лица старија од  60 година и да посебну заштиту ужива родитељ детета до 12  година, а нарочито уколико сам врши родитељска права или је другом родитељу установљена радна обавеза.

Истовремено, у циљу примене одлуке о забрани кретања на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинстава (окућница) у времену од 20 до 05 часова, обавештавамо да је неопходно да јединице локалне самоуправе доставе информације о организацијама у  јединици локалне самоуправе/градској општини које имају обавезу обављања послова у наведеном временском периоду. Дозволе за кретање за наведени временски период ће издавати  Министарство унутрашњих послова.

Преузмите:

Инструкција о потреби и начину организовања процеса рада у условима проглашеног ванредног стања