Продужен рок за достављање предлога пројекта у оквиру Трећег позива Јадранско-јонског транснационалног програма - АДРИОН

22. јул 2019. | Београд

 Продужен рок за достављање предлога пројекта у оквиру Трећег позива Јадранско-јонског транснационалног програма - АДРИОН

Продужен је рок за достављање предлога пројеката у оквиру Трећег позива Интеррег 5-б Јадранско-јонског програма сарадње 2014-2020 – АДРИОН. Нови рок за подношење пријава за приоритетну осу бр. 1 је 12. септембар 2019. до 15:00 часова односно за приоритетну осу бр. 3 13. септембар 2019. до 15:00 часова.

Детаљна упутства за пријављивање пројеката могу се преузети на званичној програмској интернет страници: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2019/05/20/adrion-3rd-call-for-proposals/