Информације Актуелности

Ј. Јоксимовић и Етингер: Србија може да буде добар пример развоја кроз европске интеграције

19. јул 2018. | Београд

Ј. Јоксимовић и Етингер: Србија може да буде добар пример развоја кроз европске интеграције

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић разговарала је са комесаром ЕУ за буџет и људске ресурсе Гинтером Етингером о моделима и начинима на које ће Србија - као кандидат за чланство, користити финансијска развојна средства Уније, а која ће бити у функцији напретка наше државе.

Јоксимовић је оценила да је, у Стратегији проширења ЕУ спомињање могућег термина пријема нових чланица (2025. година), веома важно за Србију, јер тиме Унија показује да примећује, потврђује и валоризује активности наше државе у процесу приступања. Осим тога, указала је да и индикативан датум уласка у ЕУ упућује јасну поруку грађанима да је чланство у њој достижан и реалан циљ. Истовремено је то и подстицај да наставимо са реформама и, на тај начин, демонстрирамо проевропску опредељеност државе.

Министар за европске интеграције констатовала је да садашњи предлог буџета ЕУ подразумева значајно повећање издвајања за предприступну помоћ кандидатима и потенцијалним кандидатима (ИПА). То је битно због истраживања, развоја привреде и нарочито пољопривреде и одрживог регионалног развоја.

Комесар Етингер објаснио је да, иако буџетом ЕУ од 2021. до 2027. нису предвиђена средства за нове - потенцијалне чланице, постоји могућност да се она определе. Подсетио је да је такав случај био када је у Унију примана Хрватска, односно да ће се - када дође до новог пријема, размотрити учешће нове државе чланице у програмима ЕУ кроз посебна правна акта.

Етингер је нагласио да је новим европским буџетом планирано значајно повећање средстава за предприступну помоћ Западном Балкану - оно зависи од учинка и напретка који држава кандидат оствари у процесу приступања, чиме се и регион приближава ЕУ.

Јоксимовић и Етингер договорили су се да у наредном периоду буду у редовној консултацији у погледу наших очекивања у вези са новом финансијском перспективом, начином и облашћу коришћења фондова.

Комесар ЕУ похвалио је успостављене структуре за програмирање ИПА фондова у Србији и нагласио важност даљег јачања капацитета - како би Србија, када постане чланица ЕУ, била добар пример за коришћење знатно већих кохезионих и структурних фондова.

Саговорници су се сагласили да су кохезиона политика и равномеран и одржив регионални развој најбоља заједничка политика ЕУ од које су корист осетили сви њени грађани.

Извор: Танјуг

 

 

 

 

Ј. Јоксимовић са Гинтером Етингером

Ј. Јоксимовић са Гинтером Етингером

Ј. Јоксимовић са Гинтером Етингером

Ј. Јоксимовић са Гинтером Етингером

Ј. Јоксимовић са Гинтером Етингером

Ј. Јоксимовић са Гинтером Етингером

Ј. Јоксимовић са Гинтером Етингером

Ј. Јоксимовић са Гинтером Етингером

Ј. Јоксимовић са Гинтером Етингером

Ј. Јоксимовић са Гинтером Етингером

Ј. Јоксимовић са Гинтером Етингером

Ј. Јоксимовић са Гинтером Етингером

Ј. Јоксимовић са Гинтером Етингером

Ј. Јоксимовић са Гинтером Етингером

Ј. Јоксимовић са Гинтером Етингером

Ј. Јоксимовић са Гинтером Етингером