Информације Актуелности

Јоксимовић и Херши: УН агенда развоја 2030 у складу са ЕУ интеграцијама

23. август 2017. | Београд

Јоксимовић и Херши: УН агенда развоја 2030 у складу са ЕУ интеграцијама

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић састала се са сталним коoрдинатором тима Уједињених нација у Србији Карлом Робин Херши. Разговарале су о активностима Србије током приступних преговора о чланству у ЕУ, спровођењу реформи и модалитетима помоћи УН агенција нашој земљи - посебно у областима које су битне за процес приступања Европској унији. 

Министар за европске интеграције оценила је да постоји потреба за унапређењем сарадње са агенцијама УН ради интензивирања еконoмског и социјалног развоја државе. Јоксимовић и Херши указале су на значај снажења координације и партнерства у спровођењу реформи и процесу европских интеграција.

Стални координатор тима Уједињених нација у Србији Карла Робин Херши навела је да су све агенције које делују у оквиру УН на располагању нашој земљи за сваки вид помоћи и подршке у спровођњу националних стратегија, а нарочито у контексту остваривања одрживих циљева развоја УН до 2030. године, односно наставку процеса приступања Европској унији. Похвалила је резултате реформи које се на путу ка чланству у Европској унији спроводе и указала да је формирање Министарства за европске интеграције јасан и недовсмислен показатељ проевропског опредељења Србије.

Циљ је да пројекти које подржавају УН буду усклађени са реформама које се, кроз преговарачки процес са ЕУ и конкретно преговарачка поглавља, спроводе.

Јоксимовић и Херши су се сагласиле да је неопходна још боља координација различитих извора финансирања за пројекте УН и ЕУ који се односе на реформу државне управе менаџмента јавних финансија, животне средине, итд.