Информације Актуелности

Бесплатан приступ CELEX бази података

1. јул 2004. |

CELEX база података омогућава приступ Службеном листу Европских заједница (L и C), уговорима, међународним споразумима, секундарном извору права, пресудама, нацртима докумената, парламентарним питањима, референцама националног законодавства и пречишћеним текстовима.

Од 1. јула 2004. године приступ CELEX-овој бази података Канцеларије за званична издања Европских заједница је бесплатан.

Привремено је потребно унети име и шифру логовања на следећи начин.


login id: enlu0000

password: europe

Линк за CELEX http://europa.eu.int/celex/