Поништење поступка Јaвне Набавке ENV1JN01, (Протокол Антонионе)

12. април 2024.

Овим тендером предвиђена је набавка опреме за Јавно комунално предузеће Видрак из Ваљева- поништење JН

Референтни број: 06-00-72/2013-03/ENV1/JN01

Документ можете преузети овде.