Поништење поступка Јaвне Набавке EDU1JN01, (Протокол Антонионе)

12. април 2024.

Набавка возила за Министарство просвете Републике Србије- поништење JН

Референтни број: 06-00-72/2013-03/EDU1/JN01

Документ можете преузети овде.