НПИ

Национални програм за интеграцију Републике Србије у Европску унију

Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) Србија се обавезује на постепено усклађивање законодавства са правним тековинама Европских заједница, као и на његову доследну примену. У вези са тим, према члану 72. ССП, Србија се,у договору са Европском комисијом, обавезала да припреми посебан Програм за спровођење обавеза из ССП.

Шта је НПИ?

Национални програм за интеграцију (НПИ)је документ који припрема свака држава-кандидат за чланство у ЕУ.

НПИ је прецизан план како да се достигну сви критеријуми неопходни да би држава постала чланица ЕУ, од политичких и економских, до најдетаљнијих стандарда који постоје у Унији у областима трговине, пољопривреде, заштите животне средине, инфраструктуре...

Овај документ jе реализовн у периоду од 2008. до 2012, a посматрајући прописе који су планирани за усвајање у периоду од јула 2008. године до 31. децембра 2012. године НПИ je у целини испуњен 88 одсто, односно да је од 1172 планирана закона и подзаконских аката усвојено 1030.

Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (NPAA) представља наставак Националног програма за интеграцију.

Шта садржи овај документ?

Програм је сачињен тако што су сарадници у министарствима почитали сва правна правила ЕУ, утврдили шта је у нашем законодавству усвојено и направили веома јасан план у којем би року стандарди који још нису прихваћени у Србији требало и овде да заживе, све до 2012, која се сматра годином када ће наша држава бити спрема да преузме све обавезе из чланства ЕУ.

Истовремено дефинисано је и какве нове интитуције морамо да креирамо како бисмо јачали свој административни капацитет и из којих ће се извора све то финансирати. НПИ говори и о превођењу правних тековина ЕУ на српски језик.

С обзиром да НПИ представља детаљну слику реформи и активности које ће се реализовати наредних година, он уједно може користити и као информација привредном сектору у планирању њихових будућих активности.

Каква је структура НПИ?

Структура НПИ има шест основних целина:

1. Политички критеријуми;

2. Економски критеријуми;

3. Способност преузимања обавеза које доноси чланство;

4. Административни и правосудни капацитети;

5. Припрема националне верзије правних тековина ЕУ

6. Процена финансијских потреба (буџетских средстава и ЕУ фондова) за подршку реализацији реформи у свим областима.

НПИ омогућава општој јавности да разуме и прати процес придруживања. Као такав, он представља и значајно средство промовисања отворености рада Владе.

НПИ, као документ Владе, биће поднет Народној скупштини на упознавање, с обзиром да се Скупштина мора информисати о целокупном процесу. Законодавни део НПИ ће бити од изузетног значаја за план рада Скупштине, имајући у виду да она, као законодавни орган, мора да прати распоред усвајања закона утврђен у НПИ.

Законодавни план НПИ 2010-2012. можете преузети овде.