Пројекат „Подршка учешћу у ЕУ програмима“

Пројекат „Подршка учешћу у ЕУ програмима“, чији је крајњи корисник Министарство за европске интеграције, почео је да се реализује 25. фебруара ове године, као део Националног програма ИПА 2014. Општи циљ пројекта вредног око 1,5 милиона евра, јесте да помогне припрему Републике Србије за приступање ЕУ, као и да побољша разумевање процедура Европске уније и њених темељних вредности које би довело до већег учешћа Србије у програмима ЕУ.

Сврха пројекта јесте побољшање апсорпције фондова из ЕУ програма, ојачавањем управљачких капацитета државне администрације и потенцијалних корисника, с циљем достизања три резултата:

Јачање капацитета националних контакт тачака, релевантних тела државне администрације и потенцијалних апликаната као и припрема институција за учествовање у програмима ЕУ

Припрема свеобухватне анализе учешћа Републике Србије у програмима ЕУ

Подршка националним контакт-тачкама у спровођењу активности у вези са видљивошћу ЕУ помоћи

Министарство за европске интеграције одговорно је и за свеукупно спровођење пројекта, за који је предвиђено да ће трајати 24 месеца.