Усвојен План прве ревизије НПАА

25. децембар 2013. |

План прве ревизије Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА) усвојен је 20. децембра 2013. на седници Владе Србије. Ревизија документа НПАА, који је ступио на снагу у фебруару прошле године, након што је Србија добила статус кандидата за чланство у ЕУ, уследила је због нове фазе у процеу приступања Србије ЕУ - отпочињања преговора о чланству и ступања на снагу ССП. Ова ревизија осликава детаљне планове у вези са свим обавезама које  Србија треба да реализује како би испунила критеријуме за чланство у ЕУ.

Детаљна припрема планова усклађивања законодавства са правним тековинама Европске уније ће омогућити прецизно дефинисање ставова које ће делегација Републике Србије заступати у току преговора о приступању, пре свега на састанцима билатералног скрининга. Истовремено, планови предвиђени у оквиру НПАА представљаће саставни део преговарачких позиција, полазећи од захтева ЕУ у погледу јасних и прецизно дефинисаних планова за испуњавање обавеза.

План прве ревизије НПАА можете да преузмете овде.