Информације Актуелности

Семинар о кохезионој политици ЕУ у новој финансијској перспективи 2021-2027

23. април 2019. | Београд

Семинар о кохезионој политици ЕУ у новој финансијској перспективи 2021-2027

Министарство за европске интеграције, уз подршку ГИЗ пројекта „Подршка реформи јавне управе – компонента за ЕУ интеграције“, организовало је данас семинар о кохезионој политици ЕУ у новој финансијској перспективи 2021-2027, за чланове преговарачке групе 22, представнике покрајинског и локалних нивоа власти, регионалних развојних агенција и организација цивилног друштва.

На семинару који је одржао експерт ГИЗ-а Петер Востнер, представљене су перспективе кохезионе политике након 2020. на стратешком и оперативном нивоу, регулативни оквир кохезионе политике, приоритети и отворена питања за Србију.