Информације Актуелности

Успешно уговорено 59 милиона евра из претприступних фондова ЕУ

3. јaнуар 2019. | Београд

Успешно уговорено 59 милиона евра из претприступних фондова ЕУ

Република Србија успешно је и у планираном року завршила уговарање пројеката за Програм ИПА 2014. и то са стопом уговарања од 90,08 одсто, односно  у вредности од 59.220.430 милиона евра. До сада је  потписано 86 уговора за овај програмски период.

Постигнута висока стопа уговарања ове, као и прошле године, јасан је показатељ стручности и труда свих институција Републике Србије  које су део ИПА структуре - Министарства финансија, Министарства за европске интеграције, свих министарстава и институција, који су корисници ЕУ средстава, као и добре сарадње са Делегацијом Европске уније у Републици Србији. 

Иначе, укупан буџет Финансијског споразума између Републике Србије и Европске уније за Национални Програм ИПА 2014. који се спроводи кроз децентрализовано управљање средствима Европске уније,  износи 65.744.160 евра, од чега 59.026.160 евра из средстава Европске уније, а национално учешће је 6.718.000 евра.

У наведеном програмском периоду заступљени су инфраструктурни пројекти, затим набавке робе и услуга и то у областима људских права, заштите животне средине, пољопривреде, привреде, европских интеграција, омладине и спорта, енергетике, образовања, социјалних услуга, рада, запошљавања, јачања локалних самоуправа и финансија. Рок за имплементацију ових пројеката је три године.

На овај начин, добром апсорпцијом претприступне помоћи ЕУ остварује се стратешки циљ Републике Србије и наставља одговорно планирање и спровођење пројеката као и поштовање утврђених рокова, чиме се такође потврђује спремност свих релевантних институција Републике Србије за будуће управљање структурним фондовима Европске уније.

ИПА 2014. други је по реду Програм који је уговорен од почетка децентрализованог система управљања средствима Европске уније у коме је Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ (ЦФЦУ) уговорно тело надлежно за послове спровођења поступка јавних набавки, уговарања, финансијског управљања, праћења спровођења уговора који се финансирају из претприступне помоћи Европске уније.