Информације Актуелности

Oдобрени пројекти у оквиру грант шеме Програма Еxchange 5

25. децембар 2018. | Београд

Oдобрени пројекти у оквиру грант шеме Програма Еxchange 5

У оквиру грант шеме Програма Exchange 5 одобрено је спровођење 18 пројеката у области управљања имовином на локалном нивоу. Пројекти ће бити реализовани у оквиру Компоненте 1 Програма, а биће обухваћено 48 јединица локалне самоуправе (18 координатора и 30 партнера) као и неколицина других корисника (ЈКП, развојне агенције, ОЦД).

Укупна вредност уговорених пројеката износи преко 3,5 милиона евра, од чега донација Европске уније износи око 3 милиона евра, а остатак представља суфинансирање од стране корисника. Просечна вредност појединачног гранта је око 165.000 евра, а предвиђено трајање пројеката је 12-18  месеци.

Програм Exchange 5 финансира Европска унија из средстава ИПА 2014. Министарство државне управе и локалне самоуправе је корисник у смислу индиректног управљања средствима, уговарачко тело је Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ при Министарству финансија док је Стална конференција градова и општина имплементациони партнер. Суштински корисници Програма, унапређеног управљања имовином и пружања односних услуга од стране локалне управе - јесу локалне самоуправе у Србији и грађани/локалне заједнице.

Одобрени пројекти су:

 • Јачање локалних система за управљање имовином, који реализује град Нови Сад у сарадњи са општинама Апатин и Сремски Карловци;
 • Ефикасно управљање имовином за успешније локалне самоуправе, који реализује град Пожаревац, у сарадњи са општинама Петровац на Млави, Кучево, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица;
 • Имовина локалне самоуправе - важна карика локалног економског развоја фаза ИИ, који реализује општина Беочин у сарадњи са општином Шид и Центром за равномерни регионални развој - CenTriR;
 • Имовина локалне самоуправе као потенцијал локалног одрживог економског развоја, који реализује општина Бачка Паланка у сарадњи општином Бач;
 • Ефикасно и учинковито управљање јавном својином - градивни чинилац транспарентне јавне управе, који реализује општина Куршумлија у сарадњи са општином Блаце, ЈКПД Топлица и ЈКП Блаце;
 • Ефикасно и учинковито управљање јавном својином у Нишу и Ћуприји кроз увођење географског информационог система, који реализује град Ниш у сарадњи са општином Ћуприја;
 • Управљање јавном својином - у циљу увећања прихода, одговорности и транспарентности јавне управе и унапређења економских услова и пословном окружењу, који реализује општина Ариље у сарадњи са општинама Лучани, Пожега и Косјерић;
 • Учинковито управљање јавном својином - искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа, који реализује општина Богатић у сарадњи са општинама Владимирци и Мали Зворник;
 • Побољшање ефикасности управљања јавном својином, који реализује град Чачак у сарадњи са општинама Горњи Милановац и Ивањица, као и Регионалном агенцијом за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа;
 • Интегрисани приступ управљању јавном својином у општинама Стара Пазова и Рума, који реализује општина Стара Пазова у сарадњи са општином Рума;
 • Учинковито управљање локалном јавном својином, који реализује општина Топола у сарадњи са општинама Рековац и Лапово, као и Развојним бизнис центром Крагујевац;
 • Само правно заокужена јавна својина је добра јавна својина, који реализује град Суботица у сарадњи са општином Сента;
 • Управљање јавном својином у функцији локалног развоја, који реализује град Крушевац у сарадњи са општином Алексинац;
 • Јавна својина за развој јавног сектора, који реализује град Ужице у сарадњи са општином Бајина Башта и Регионалном развојном агенцијом Златибор;
 • Унапређење руралног развоја кроз учинковито управљање имовином, који реализује општина Ковачица у сарадњи са општином Ковин;
 • Учинковито и ефикасно управљање имовином - утврђивање вредности имовине и нови организациони оквир, који реализује град Крагујевац у сарадњи са општином Баточина;
 • Уподобљавање јавне својине потребама друштвено-економског развоја, који реализује град Ваљево у сарадњи са општином Уб;
 • Управљање имовином у корист будућности, који реализује град Смедерево у сарадњи са општинама Жабари и Мало Црниће.

Церемонија свечаног потписивања уговора, којим ће бити обележен почетак реализације пројеката биће организована у другој половини јануара 2019. године.

Свим корисницима одобрених пројеката честитамо, а градове и општине у Србији позивамо да прате даљу реализацију Програма Exchange 5, будући да су у домену управљања имовином предвиђене и друге активности директне подршке по конкурсном основу, али и обуке и саветодавна помоћ намењене свим локалним самоуправама.