Arhiva javnih poziva

Konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020

29. novembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
18. decembar 2019. u 15h

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno telo objavljuje konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020 (referentni broj poziva: EuropeAid/165238/IH/ACT/Multi).

Potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

Kvalifikacije:

Visoka stručna sprema;

Odlično poznavanje engleskog jezika;

Poznavanje rada na računaru;

Dobre analitičke veštine i veštine pisanja;

Iskustvo u pisanju izveštaja.

Opšte radno iskustvo:

Minimalno 9 godina opšteg radnog iskustva.

Specifično radno iskustvo:

Minimalno 6, poželjno 10 godina relevantnog radnog iskustva u jednom ili više sektora koji se odnose na tematske prioritete Poziva (podsticanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije s obe strane granice i/ili promocija turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa);

Minimalno 2 godine radnog iskustva u upravljanju, nadzoru i izradi programa podrške i/ili projekata; prethodno iskustvo u ocenjivanju predloga projekata/programa finasiranih od strane EU i drugih donatora na području Zapadnog Balkana kao i poziva povezanih sa predmetnim pozivom će biti smatrano kao prednost;

Poznavanje lokalnih jezika će biti smatrano kao prednost.

Spremnost za putovanja u susedne zemlje, po potrebi.

Cilj ovog konkursa formiranje liste zainteresovanih kandidata.

Kada lista bude sastavljena, ugovorno telo može odabrati i pozvati kandidate koji ispunjavanu gore navedene uslove da učestvuju na praktičnim vežbama i razgovorima. Uslovi za dalje učešće i odabir uspešnih kandidata su detaljno navedeni u dokumentu „Opis poslova za stučnjake u ocenjivanju grant aplikacija primljenih u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata” (reference: EuropeAid/165238/IH/ACT/Multi).

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u pomenutom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, u formatu iz priloga, na e-mail adresu Sektora za Programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnje sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Za više informacija pogledajte dokumenta

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: „Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora – Konkurs – referentni broj: EuropeAid/165238/IH /ACT/Multi“.

Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do 18.12.2019. godine, do 15,00 časova, će biti uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na učešće u praktičnoj vežbi i razgovoru.

Objavljen Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020

14. novembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
21. februar 2020. u 15h

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Vjeća ministara Bosne i Hercegovine , objavilo je Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna I Hercegovina 2014-2020.

Poziv je otvoren za sledeća prioritetna područja:

1.1. Unapređenje zapošljivosti radne snage i povećanje mogućnosti zapošljavanja;

2.1. Poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocija biodiverziteta;

2.2. Unapređenje sistema upravljanja za intervencije u vanrednoj situaciji.

Aplikacioni paket sa uputstvom za podnosioce predloga projekata dostupan je na sledećem linku: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=165834

U cilju promocije Drugog poziva, predstavljanja uslova Poziva, Apilikacionog paketa i uspostavljanja projektnih partnerstava biće organizovani događaji u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Informacije o tačnim lokacijama i vremenu održavanja događaja biće naknadno objavljene.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 21. februar 2020. do 15:00 sati.

Poziv na javne konsultacije za pripremu Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija za programski period 2021 – 2027. godine

18. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
04. novembar 2019. u 15h

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, kao Nacionalno telo Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, u saradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i javne administracije Rumunije kao Upravljačkim telom i Regionalnom kancelarijom za prekograničnu saradnju (Zajednički sekretarijat) u Temišvaru, organizuju konsultacije sa zainteresovanim stranama u cilju definisanja novog Programa prekogranične saradnje, odnosno identifikovanja osnovnih izazova i potreba u programskoj oblasti. Teritorije obuhvaćene Programom u Republici Srbiji su: Severnobanatski, Srednjobanatski, Južnobanatski, Braničevski, Podunavski i Borski okrug.

Konsultacije će biti održane prema sledećem rasporedu:

12. novembar 2019. u 10:00 časova – Zrenjanin, Barokna sala, Gradska kuća Zrenjanin, Trg slobode 10

13. novembar 2019. u 10:00 časova – Požarevac, skupštinska sala, Gradska kuća Požarevac, Drinska 2

14. novembar 2019. u 10:00 časova – Bor, skupštinska sala, Gradska kuća Bor, Moše Pijade 3.

Pozivamo sve zainteresovane strane da uzmu aktivno učešće u konsultativnim sastancima.

Učešće je moguće prijaviti do ponedeljka, 04.11.2019. slanjem mejla sa osnovnim podacima (ime, prezime, institucija/organizacija, mesto) na elektronske adrese: vasilija.stanic@mei.gov.rs, stana.babic@mei.gov.rs i biljana.guzina@mei.gov.rs.

Na veb stranici Programa: http://www.romania-serbia.net/?page_id=444 nalaze se sve dodatne informacije, kao i upitnik koji svi zainteresovani mogu da popune i time doprinesu procesu programiranja.

Oglas za projektnog službenika u kancelariji antene Zajedničkog tehničkog sekretarijata u Bijelom Polju i programskog saradnika u Kancelariji za evropske integracije u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020

07. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
14. oktobar 2019. u 14h

Kancelarija za evropske integracije Crne Gore u saradnji s Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije, u svojstvu operativnih struktura IPA II Prekograničnog programa Srbija – Crna Gora 2014-2020, pozivaju zainteresovane kandidate da se prijave na oglas za sledeća radna mesta:

 • Projektni službenik u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, Antena kancelarija u Bijelom Polju
 • Programski saradnik IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, Kancelarija za evropske integracije, Podgorica

Procedura prijave:

Zainteresovani kandidati su obavezni da dostave sledeću dokumentaciju:

 • Curriculum Vitae u formatu Europass (na engleskom);
 • Motivaciono pismo na engleskom;
 • Fotokopiju diplome;
 • Fotokopiju vozačke dozvole.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 14. oktobar 2019. godine do 14:00 sati na sledeću imejl adresu:

Za poziciju Projektnog službenika u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu, Kancelarija Antene, Bijelo Polje

Imejl: jovan.jovovic@gsv.gov.me  

Predmet: Project Officer in the JTS Antenna Office in Bijelo Polje / IPA II Cross-border Cooperation Programme Serbia – Montenegro 2014-2020

Za poziciju Programskog saradnika u Kancelariji za evropske integracije, Podgorica

Imejl: jovan.jovovic@gsv.gov.me

Predmet: Programme Associate in the European Integration Office in Podgorica / IPA II Cross-border Cooperation Programme Serbia – Montenegro 2014-2020.

Projektni zadatak za poziciju projektnog službenika možete preuzeti ovde.

Projektni zadatak za poziciju programskog saradnika možete preuzeti ovde.

Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani za intervju.

Obaveštenje o produženom roku za dostavljanje prijava u okviru Konkursa za angažovanje ocenjivača predloga projekata Srbija-Severna Makedonija

20. septembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
30. septembar 2019. u 15h

Usled malog broja pristiglih prijava u okviru konkursa za angažovanje ocenjivača predloga projekata objavljenog na sajtu Ministarstva za evropske integracije 9. septembra 2019. godine, obaveštavamo vas da je rok za dostavljanje prijava produžen do ponedeljka, 30. septembra u 15:00 časova.

Detalje konkursa možete pronaći na sledećem sajtu: https://eu.rs-mk.org/

Objavljen Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020

12. septembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
27. decembar 2019. u 15h

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore i Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, objavilo je Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020.

Poziv je otvoren za sledeće tematske prioritete (TP):

• TP 1 - Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne inkluzije

• TP 3 - Unapređenje kapaciteta za korišćenje turističkih potencijala programske oblasti

Upustvo za podnosioce predloga projekata, kao i kompletan aplikacioni paket, dostupni su na programskom sajtu, na sledećem linku: https://cbcsrb-mne.org/2nd-call-for-proposals-within-the-ipa-cross-border-cooperation-programme-serbia-montenegro-2014-2020-has-been-launched/

U cilju promocije objavljivanja Drugog poziva, te predstavljanja uslova poziva i aplikacionog paketa, u Crnoj Gori će biti organizovani sledeći događaji:

- Konferencija i informativna sesija, hotel „Hilton”, Podgorica, 16. septembar 2019. godine, s početkom u 11.00 sati

- Informativna sesija, hotel „Franca“, Bijelo Polje, 18. septembar 2019. godine, s početkom u 11.00 sati

U cilju predstavljanja uslova Drugog poziva, aplikacionog paketa, te uspostavljanja projektnih partnerstava, u Republici Srbiji će biti organizovani sledeći događaji:

- Forum za podsticanje projektnih partnerstava i informativna sesija, Priboj, 02. oktobar 2019. godine

- Informativna sesija, Sjenica, 04. oktobar 2019. godine

Zainteresovana javnost će naknadno biti informisana o tačnim lokacijama i vremenu održavanja događaja u Republici Srbiji.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 27. decembar 2019. do 15:00 sati.

Isključivo iz logističkih razloga, molimo sve zainteresovane da prisustvo događajima u Crnoj Gori prijave na sledeću elektronsku adresu: mithat.bahovic@gsv.gov.me

Konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata – Srbija-Severna Makedonija

09. septembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
23. septembar 2019. u 15h

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno telo, saradnji sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu Republike Severne Makedonije i Ministarstvom finansija Vlade Republike Srbije – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU – CFCU objavljuje konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u  okviru:

Prvog Poziva za podnošenje projekata u Programu prekogranične saradnje Srbija – Severna Makedonija 2016-2020 u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), alokacije 2016 i 2017 (referenca: EuropeAid/ 165171/ID/MULTI)

Više informacija možete pronaći na sledećem linku: https://eu.rs-mk.org/2019/09/09/konkurs-za-angažovanje-ocenjivača-pred/

Javni poziv za radna mesta na projektu State Aid Control

27. jun 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
04. jul 2019. u 17h

Javni poziv za radna mesta na projektu State Aid Control možete da preuzmete ovde.

Objavljen treći poziv za dostavljanje predloga projekta na Interreg-IPA programu prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

Evropska unija investira 10.38 miliona evra u pogranični region Mađarske i Srbije putem programa prekogranične saradnje.

Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija je lansirao Treći poziv za podnošenje predloga projekata.

 

Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija koji se sufinansira putem IPA fonda (Instrument za pretpristupnu pomoć), lansirao je Treći poziv za podnošenje predloga projekata, sa ukupnim iznosom IPA sredstava od 10.38 miliona evra, koji je namenjen širokom dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija u pograničnom regionu Mađarske i Srbije.   

Treći poziv za podnošenje predloga projekata biće otvoren do 30. septembra 2019. godine. Namenjen je projektima koji imaju za cilj da ostvare pozitivan uticaj na pogranični region u okviru jednog od četiri prioriteta Programa:

 • Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika;
 • Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži;
 • Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa;
 • Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama.

Obavezno je da se finansirani projekti implementiraju u okviru Programske oblasti, koja uključuje županije Čongrad i Bač-Kiškun u Mađarskoj i okruge: Zapadna Bačka, Severna Bačka, Severni Banat, Južna Bačka, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.

Pravo učešća imaju neprofitne javne ili privatne organizacije čije se centrale ili regionalna predstavništva nalaze u Programskoj oblasti. Detaljne informacije o kriterijumima za podnosioce predloga projekata nalaze se u Smernicama za podnosioce predloga projekata.

Neophodno je da projekti sadrže „prekogranični elemenat“ – da ih čine najmanje jedna neprofitna organizacija sa Mađarske strane i jedna neprofitna organizacija iz Srbije. Takođe, obavezno je da se partnerske organizacije zajednički prijave za sredstva i ukoliko predlog bude odabran, da zajednički implementiraju projekat.

Prijave se moraju podneti onlajn, putem IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula, kome se može pristupiti putem linka u odeljku Poziv za podnošenje predloga projekata na internet stranici Programa www.interreg-ipa-husrb.com. U ovom odeljku takođe se nalaze smernice i pravila u vezi sa procesom prijavljivanja, kao i ostale relevantne informacije u vezi sa Trećim pozivom.

Projekti odabrani za finansiranje treba da traju najmanje šest meseci i ne duže od 18 meseci.

Tokom trajanja Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata, Program će podnosiocima predloga projekata pružati asistenciju preko Zajedničkog sekretarijata i Antene Zajedničkog sekretarijata. Pored toga, podnosioci predloga projekata imaju na raspolaganju opciju za pronalaženje partnerskih organizacija putem elektronskog alata Partner Search na vebsajtu Programa.

Rezultati Trećeg poziva za podnošenje predloga se očekuju u drugom kvartalu 2020. godine.

Ukupan doprinos EU za Interreg-IPA PGS Mađarska–Srbija program iz IPA fonda je 65.124.000 evra. Uzimajući u obzir nacionalnog partnera i doprinos individualnih partnera na projektima, ukupan budžet Programa iznosi 76.616.474 evra.

###

O programu Interreg-IPA PGS Mađarska-Srbija

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.  

Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvaliteta života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.

Za više informacija, molimo posetite vebsajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com.


Za više informacija, kontaktirajte sa:

Interreg-IPA PGS Mađarska-Srbija
Zajednički sekretarijat

Jelena Dašić, Menadžer za komunikacije: jdasic@interreg-ipa-husrb.com; tel: 36 1 457 55 13

Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Mađarske
(Upravljačko telo Programa)

Zsuzsanna Törő
, Programski menadžer: zsuzsanna.toro@mfa.gov.hu 

Ministarstvo za evropske integracije

Vlada Republike Srbije

(Nacionalno telo Programa)

Katarina Ginić, Koordinator za Program: katarina.ginic@mei.gov.rs

 

Napomena:

Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost  Zajedničkog sekretarijata Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, koji je smešten u Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. i sadržaj ovog dokumenta ni pod kakvim okolnostima ne odražava stav Evropske unije.

 

 

 

 

Javni poziv za ekspertsko radno mesto na projektu Support to Commission for State Aid Control

29. maj 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
05. jun 2019. u 17h

Tekst poziva možete da preuzmete ovde.

Javni poziv za angažovanje lica ugovorom o privremenim i povremenim poslovima

18. April 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
23. April 2019. u 12h

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica ugovorom o privremenim i povremenim poslovima za obavljanje sledećih poslova:

1. Analiza sprovođenja EU strateškog okvira za IPA instrument i EU kohezionu politiku u oblasti transporta u cilju unapređenja sistema za praćenje međunarodne razvojne pomoći i konsultacija u vezi sa stručnim izrazima i terminologijom iz oblasti koje pokriva poglavlje 14 – Transportna politika, u prevedenom tekstu, nakon sprovedene stručno tehničke redakture – 1 izvršilac.

2. Analiza i praćenje EU strateškog i pravnog okvira u oblasti osnovnih prava koji se primenjuje na programiranje i pripremu projekata za finansiranje iz IPA sredstava i konsultacija u vezi sa stručnim izrazima i terminologijom iz oblasti koje pokriva poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava, u prevedenom tekstu nakon sprovedene stručno tehničke redakture - 1 izvršilac.

3. Analiza i praćenje EU strateškog i pravnog okvira u oblasti zapošljavanja i socijalne politike koji se primenjuje na programiranje i pripremu projekata za finansiranje iz IPA sredstava i pomoć u stručnoj redakturi pravnih tekovina EU iz oblasti iz pregovaračkog Poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje - 1 izvršilac.

Tekst javnog poziva možete da preuzmete ovde.

Referentnu listu možetet da preuzmete ovde.

 

Javni poziv

17. April 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
22. April 2019. u 12h

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica ugovorom o privremenim i povremenim poslovima za obavljanje poslova:

1. praćenja i analize EU regulativa i drugih propisa o javnim nabavkama koji se primenjuju na programe prekogranične i transnacionalne saradnje koji se sprovode u indirektnom upravljanju i pružanje podrške u stručnoj redakturi pravnih tekovina EU iz oblasti prava privrednih društava.

Tekst javnog poziva možete da preuzmete ovde.

Referentnu listu možete da preuzmete ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete da preuzmete ovde.

Otvoren Treći javni poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Dunav transnacionalnog programa

28. januar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
08. mart 2019. u 14h

Treći javni poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Dunav transnacionalnog programa otvoren je za specifične ciljeve 2.2., 2.3., 2.4., 3.2. i 4.1. sa određenim ograničenjima u okviru ostalih specifičnih ciljeva u skladu sa priloženom tabelom:

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/22/54fb54565883a3136d372c4539c7dae36f0728eb.pdf

Predlozi projekata mogu se dostaviti u periodu od 28. januara 2019. do 08. marta 2019. (do 14:00 časova po srednjoevropskom vremenu).

Dunavski transnacionalni program podstiče integraciju politika u Podunavlju kroz projekte koji se bave ključnim izazovima i mogućnostima regije. Program pruža finansijsku podršku transnacionalnim projektima koji doprinose razvoju inovativnog, dostupnijeg i održivijeg Dunavskog regiona.

U ograničenim specifičnim ciljevima, za finansiranje će se uzeti u obzir samo teme obrađene i navedene u Pozivu, a na osnovu kvalitativne ocene predloga projekata.

Zainteresovani potencijalni aplikanti mogu kreirati i raditi na svojim aplikacijama putem elektronskog sistema za praćenje programa (eMS).

Treći poziv sprovodiće se u dva koraka:

U prvom koraku od aplikanata će se tražiti da elektronskim putem kroz sistem za praćenje programa (eMS), podnesu sažetak projekta (Expression of Interest - EoI), u okviru kog je neophodno naglasiti logiku intervencije predloga projekta i njegovu stratešku važnost za DTP. U ovoj fazi neće se dostavljati dodatna prateća dokumentacija.

U drugom koraku prethodno odabrani predlozi projekata koji su dostavljeni u okviru prvog koraka će biti pozvani da podnesu aplikacioni paket koji uključuje potpuno razvijenu aplikacionu formu (AF), koja će sadržati više detaljnih informacija o sadržaju i predstavljaće osnov za odabir projektnih predloga za finansiranje.

DTP kombinuje finansiranje iz strukturnih fondova Evropske unije - Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF) i eksterni fondovi EU - Instrument pretpristupne pomoći (IPA II) i Evropski instrument za susedstvo (ENI). Program će izdvojiti do 50.910.917,75 EUR ERDF-a, 3.300.163,83 EUR IPA-e i 5.134.221,15 EUR ENI-a za finansiranje projekata u okviru trećeg poziva. Maksimalni doprinos EU u projektima iznosi 85% (za ERDF, IPA i ENI partnere).

Svaki projekat, čija je implementacija ograničena na maksimalno 30 meseci, mora uključiti barem tri finansijska partnera iz tri različite zemlje programskog područja: vodećeg partnera iz zemlje članice EU i najmanje dva projektna partnera. Više informacija o prihvatljivosti partnera možete pronaći u Uputstvu za aplikante.

Dokument objave poziva možete preuzeti putem sledećeg linka: http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/27/81fa9cc6095dcefc43516755d5e5c3d5530a18cd.pdf

Više informacija možete pronaći na programskoj internet stranici:

http://www.interreg-danube.eu/#announcement

Dokumenta za treći poziv možete preuzeti i sa sledeće stranice:

http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals

 

Javni poziv za angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija 2014 - 2020.

24. januar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
01. februar 2019. u 15h

Tekst javnog poziva možete da preuzmete ovde.

Javni poziv za eksperte na projektu „Tehnička podrška za izgradnju kapaciteta u oblasti zapošljavanja“

11. januar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
28. januar 2019. u 15h

 

PLANET S. A., konsultantska kuća iz Grčke, koja predvodi međunarodni konzorcijum, trenutno implementira projekat „Tehnička podrška za izgradnju kapaciteta u oblasti zapošljavanja” koji finansira EU.

Za potrebe implementacije ovog projekta, PLANET S.A. će angažovati eksperte na pozicijama starijeg i mlađeg eksperta sa kratkoročnim angažovanjem. Ovde možete da preuzmete opis poslova i zadataka za ove pozicije.

Molimo Vas da pošaljete svoje radne biografije (CV) u EU formatu, obavezno na engleskom jeziku, na adresu info.cbep.planet@gmail.com do 28. 1. 2019. godine, uz naznaku pozicije za koju ste zainteresovani i vašeg nivoa iskustva (stariji/mlađi). Radne biografije u kojima nije označena oblast i nivo iskustva neće biti razmatrane.

Javni poziv za angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija 2014-2020

11. decembar 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
19. decembar 2018. u 15h

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija 2014-2020:

 1. ZS eksperta za monitoring - šef Antene Zajedničkog sekretarijata - jedan (1) izvršilac.
 2. ZS ekspert za monitoring - jedan (1) izvršilac.
 3. Službenik zadužen za prvostepenu kontrolu - jedan (1) izvršilac.

Ovde možete da preuzmete opis poslova i zadataka za ove pozicije.

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet strani Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do 19. decembra 2018. godine u 15,30 sati.

Prijava sa propratnim motivacionim pismom i biografijom na srpskom jeziku, pored ostalog mora sadržati: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i o odgovornosti na tim poslovima, podatke o eventualnom stručnom usavršavanju i podatke o eventualnim posebnim oblastima znanja, kontakt adresu i telefon kandidata.

Izbor kandidata

Svi kandidati koji zadovoljavaju navedene uslove biće pozvani na intervju, najkasnije u roku od pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Konkurs za angažovanje projektnog službenika u Prijepolju

27. septembar 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
12. oktobar 2018. u 15h

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno telo, objavljuje konkurs za angažovanje Projektni službenik u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu u Prijepolju za IPA Program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora 2014−2020.

Ovde možete da preuzmete opis poslova i zadataka za ovu poziciju.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u predmetnom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, na e-mail adresu Sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivu radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: &bdxuo;Konkurs - PROJEKTNI SLUŽBENIK U PRIJEPOLjU &ldxuo;.

Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do petka 12.10.2018. godine, do 15:30 časova, će biti uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na razgovor.

 

OGLAS ZA RADNO MESTO - KONKURS ZA ANGAŽOVANjE PROJEKTNOG SLUŽBENIKA SA SPECIJALIZACIJOM U OBLASTI FINANSIJA, SRBIJA-MAKEDONIJA

27. septembar 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
12. oktobar 2018. u 15h

Ministarstvo za lokalnu samoupravu Vlade Republike Makedonije objavljuje konkurs za angažovanje lica ugovorom o delu za obavljanje poslova projektnog službenika sa specijalizacijom u oblasti finansija u pridruženoj kancelariji pri zajedničkom tehničkom sekretarijatu Kumanovu, u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Makedonija.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u predmetnom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, na e-mail adresu Programa prekogranične saradnje Srbija-Makedonija: cbc-srbmk@mei.gov.rs.

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: &bdxuo;Konkurs - PROJEKTNI SLUŽBENIK SA SPECIJALIZACIJOM U OBLASTI FINANSIJA &ldxuo;.

Blagovremenim će se smatrati samo prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do petka 12.10.2018. godine do 15:30 časova.

Detaljne informacije možete naći ovde.

 

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, koja je Upravljačko telo Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska–Srbija za period 2014–2020 i Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina–Crna Gora za period 2014–2

17. septembar 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
28. septembar 2018. u 10h

Tender za nabavku intelektualnih usluga ocenjivanja Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija za period 2014-2020 i Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora za period 2014-2020 (u daljem tekstu: Interreg IPA programi), objavljen 7. septembra 2018. godine, obuhvata evaluaciju sledećih aspekata oba Interreg IPA programa:

 1. Upravljanje Interreg IPA programima i programskim procedurama
 2. Sprovođenje Interreg IPA programa
 3. Sprovođenje Komunikacione strategije za Interreg IPA programe.

Spoljni ocenjivači koji rade za ponuđače angažovane u okviru ovog tendera analiziraće i proceniće efikasnost i uticaj Interreg IPA programa. Rezultati će biti iskorišćeni kako bi se dobile neophodne informacije i pružila podrška telima Programa u poboljšanju kvaliteta sprovođenja Interreg IPA programa, i kako bi se u budućnosti planirale politike Interreg IPA programa.

Očekuje se da spoljni saradnici počnu sa ocenjivanjem u oktobru - novembru 2018. godine.

Celokupna tenderska dokumentacija dostupna je ovde. Broj objave tendera je 2018/S 0F2-0024463.

Tender je otvoren u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi Republike Hrvatske (NN 120/2016).

Više informacija možete pronaći na linku: http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/novost/tender-for-the-evaluation-of-programmes-open-till-28-september-2018/