Актуелности -

Извештај о спровођењу НПАА испуњен 85%

19. јул 2013. |

Влада Републике Србије усвојила је на седници Извештај о спровођењу Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА), за јануар – јун 2013. године, који је, у целини, а узимајући у обзир унапред извршене обавезе, испуњен  85 одсто, односно од 131 прописа усвојено је њих 111.

У погледу утврђивања предлога закона и усвајања подзаконских аката планираних за прво и друго тромесечје 2013. године, Влада је била на нивоу успешности од 69 процента, с обзиром да је од планираних 131, утврдила, односно усвојила, 90 прописа.

Према НПАА, за 2013. годину планирано је усвајање укупно 65 закона и 320 подзаконских и других аката.

Планирано је да Влада у првом и другом тромесечју 2013. године утврди 21 предлогa закона, предвиђен овим програмом. Влада је утврдила 10 предлога закона, који су планирани за посматрани извештајни период, односно 48 одсно планираних обавеза.
 
Узимајући у обзир и унапред извршене обавезе, Влада је укупно утврдила 14 предлога закона предвиђена НПАА. Народна скупштина је у истом периоду усвојила 10 закона, чиме је испунила 71 проценат обавеза.
Влада је за прво и друго тромесечје планирала доношење 13 подзаконских и других аката, усвојена су четири, што чини 31 одсто (уредбе, одлуке, стратегије, закључци).
Министарства и посебне организације су планирале усвајање 97 подзаконских аката, који се доносе на том нивоу (правилници и наредбе), а усвојено је 76, што чини 78 одсто успешности.
Поред тога, усвојено је укупно 25 прописа којa су билa планиранa за каснији период. 

Целокупан Извештај о спровођењу НПАА за првих шест месеци програма можете да преузмете овде.