Прва експертска мисија ЕК у Београду

21. фебруар 2011. |

Прва експертска мисија Европске комисије (ЕК), која ће додатно анализирати одговоре на Упитник ЕК с циљем припреме Мишљења о захтеву за чланство који је Србија упутила ЕУ, отпочела је данас и трајаће до 25. фебруара.

Експерти ЕК ће са представницима надлежних институција наше земље разговарати о о реформи правосуђа, борби против организованог криминала, борби против корупције и о организацији и реформи полиције.

Kада је реч о правосудном систему, разматраће се  резултати примене Националне стратегије реформе правосуђа (2006-2011), рад Високог савета судства и Државног већа тужилаца, програми обука Правосудне академије, организација рада тужилаштва, одлука о одустајању од гоњења, насумична расподела предмета у судовима и тужилаштвима, питање нерешених предмета, дужина трајања грађанских и кривичних поступака, затим ефикасност нове мреже судова и доступност правосуђа, као и извршење пресуда - нерешени случајеви и дужина поступака.


У оквиру борбе против организованог криминала разговараће се о најновијим информацијама о изменама Законика о кривичном поступку, примени Стратегије и Акционог плана за борбу против организованог криминала из 2009. године, ефикасности истрага у случајевима организованог криминала, сарадњи и координацији различитих полицијских и правосудних органа, као и о поступцима одузимања имовине.

О борби против корупције експерти двеју страна разговараће на теме примене Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана, затим ће разменити најновије информације о раду Агенције за борбу против корупције (нпр: пријава имовине, случајеви сукоба интереса, финансирање политичких странака), како се спроводи Законик о кривичном поступку, како функционишу механизами интерне контроле и спровођење Етичких кодекса у у случајевима корупције у државној управи, о ефикасност кривичних истрага у случајевима корупције . Посебно ће бити речи о примерима и резултатима коришћења специјалних истражних техника, као и полицијска сарадња у превенцији и борби против корупције, али и о сарадњи између различитих полицијских управа, укључујући и заједничке истражне тимове уколико постоје.

Реч је о првој од неколико планираних мисија ЕК које се очекују у предстојећем периоду.

Упитник  ЕК представља званични инструмент којим ЕУ процењује спремност државе да започне процес приступања. На основу добијених одговора из Србије, који су Комисији уручени 31. јануара, као и процене експертских мисија и одговора на евентуална додатна питања, ЕК израђује Мишљење (Avis) о томе да ли је земља спремна за статус кандидата, као и да ли је спремна за следећу фазу – дефинисање оквирног датума за преговоре о приступању, о чему консензусом одлучују државе чланице ЕУ.