Актуелности -

НПИ испуњен 70 одсто

17. јул 2009. |

Београд, 17. јул 2009 - Влада Републике Србије усвојила је  Извештај о спровођењу Националног програма за интеграцију у Европску унију (НПИ) за период април - јун 2009. Према резултатима Извештаја, који је сачинила Канцеларија за европске интеграције, Влада је од планираних 13 предлога закона утврдила је 10 и тиме план испунила 77 одсто а Народна скупштина је, у истом периоду, усвојила 42 закона, односно 2,8 пута више него што је Влада утврдила предлога.

Уколико се упореди ефикасност Владе и Народне скупштине у два до сада сачињена извештаја, забележен је значајан напредак у погледу степена испуњености НПИ, а посебно убрзање законодавне активности Скупштине.

Највише планираних закона у овом периоду имало је Министарство здравља, њих пет, од којих је утврђено 4 предлога, и Министарство за науку и технолошки развој, које је планирало утврђивање 3, а утврдило 2 предлога закона. Најоптерећеније је било Министарство финансија, које је имало укупно 6 прописа, од којих 5 није било планирано, већ се ради о ванредним обавезама у области царина, док је утврђивањем Предлога закона о обавезном осигурању у саобраћају, то министарство извршило једну заосталу обавезу из прошле године. У овом тромесечју, иначе, Влада није планирала усвајање подзаконских аката.

У погледу заосталих обавеза из ранијих извештајних периода, од 26 извршено је десет; 11 је предвиђено за доношење до краја ове, а једна за почетак наредне године; једна обавеза више не захтева хармонизацију са ЕУ, а три обавезе нису извршене.

У периоду од јула 2008. до јуна 2009, Влада је планирала утврђивање 104 предлога закона, од чега је утврђено 92, односно 88 одсто. Народна скупштина је у истом периоду усвојила 67 закона, што значи да је испунила 73 одсто својих обавеза. У погледу усвојених закона, Национални програм је у испуњен 64 процента (67/104).

У целини, узимајући у обзир усвојене законске и подзаконске акте, НПИ је до сада (јул 2008. - јун 2009.), испуњен 70 одсто.

Следећи извештај покриваће период јул – септембар 2009 и биће представљен током октобра месеца. У том периоду и Владу и Скупштину очекује усвајање већег броја закона и подзаконских аката. Одржање динамике законодавне активности важно је како у области усвајања нових закона предвиђених НПИ, али и подзаконских аката, пошто су они од изузетне важности за примену до сада усвојених закона.

НПИ је прецизан план како да се достигну сви критеријуми неопходни да би држава постала чланица ЕУ, од политичких и економских, до најдетаљнијих стандарда који постоје у Унији у областима трговине, пољопривреде, заштите животне средине, инфраструктуре.

Циљ НПИ је да државне институције, на јасан и мерљив начин, прате сопствени напредак у процесу придруживања ЕУ.

Прочитајте још