Уз подршку ЕУ реконструише се Основна школа „Вук Караџић“ у Белотинцу у општини Дољевац

16. септембар 2022. | Општина Дољевац

Уз подршку ЕУ реконструише се Основна школа „Вук Караџић“ у Белотинцу у општини  Дољевац

Око 200 ђака Основне школе „Вук Караџић“ у дољевачком насељу Белотинац, уз подршку и Европске уније (ЕУ) ће имати боље услове за образовање након реконструкције објекта који је изграђен 1955. године. ЕУ је за радове обезбедила више од 179.000 евра преко програма ЕУ ПРО Плус, који се спроводи у сарадњи са Министарством за европске интеграције. Општина Дољевац ће учествовати у обнове школе са значајним износом од преко 125.000 евра.

Реконструкција зграде ће обухватити замену подова,  обнову плафона, замену  кровног покривача и олука, замену електричних инсталација, спољашње и унутрашње расвете, реновирање тоалета и реконструкцију водоводне и канализационе мреже као и постављање уређаја за пречишћавање отпадних вода, због непостојања локалне канализације.

Такође, термоизолацијом фасаде и заменом спољашње столарије значајно ће бити унапређена енергетска ефикасност објекта.

„Наша општина има једну од највећих основних школа у Србији, а објекат у Белотинцу је осмогодишња школа која је била у изузетно лошем стању. Уз подршку Европске уније ми ћемо побољшати услове за боравак ђака који похађају ову школу као и за рад наставног особља”, рекао је Јовица Пешић, начелник за привреду и финансије у општини Дољевац.

Пројекат у Дољевцу је један од 33 пројекта локалне инфраструктуре у регионима Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије које ЕУ подржава преко ЕУ ПРО Плус програма са више од 5,5 милиона евра, како би се унапредио квалитет живота људи кроз обнову и реконструкцију образовних, здравствених и установа социјалне заштите, спортских и објеката културе, као и унапређење комуналних услуга и зграда јавне администрације.

Активности ЕУ ПРО Плус програма који доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са 40 милиона евра. Програм, чију реализацију води Министарство за европске интеграције, има за циљ да допринесе побољшаном управљању територијалним развојем, економском расту и унапређењу социјалне инфраструктуре и кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. Активности на терену спроводи УНОПС.