Актуелности -

Европска комисија усвојила програмски документ за ИПА програм прекограничне сарадње Србија –Црна Гора за финансијску перспективу 2021-2027.

01. јул 2022. |

Европска комисија усвојила програмски документ за ИПА програм прекограничне сарадње Србија –Црна Гора за финансијску перспективу 2021-2027.

У циљу обезбеђивања реализације Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора, усвојена је вишегодишња одлука о финансирању Програма, која чини вишегодишњи програм рада за период  2021-2027.

Вишегодишњи Програм има за циљ промовисање добросуседских односа, унапређење друштвено-економског развоја прекограничног подручја Програма кроз друштвено и економско укључивање одређених група, посебно младих, и конкурентност туризма.

Приоритети одабрани за финансирање у Програму су запошљавање, мобилност радне снаге као и подстицање туризма и културног и природног наслеђа:

Тематски Приоритет 1: Подстицање запошљавања, мобилности радне снаге и социјална и културна инклузија у програмској области

СЦ 1.1 Побољшати квалитет јавних здравствених и социјалних услуга за укључивање маргинализованих група у програмској област

Тематски Приоритет 5: Подстицање туризма и културног и природног наслеђа

СЦ 2.1 Побољшати и промовисати заједнички координирану прекограничну туристичку понуду засновану на заштићеном културном и природном наслеђу

Максимални допринос Европске уније за спровођење Програма је 8,400,000 евра.
 

Прочитајте још