Активности министра -

Ј. Јоксимовић: Србија наставља са добрим резултатима у владавини права

31. март 2022. | Београд

Ј. Јоксимовић: Србија наставља са добрим резултатима у владавини права

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић изјавила је данас да Србија постигла значајан резултат након што је, према извештају Групе држава против корупције Савета Европе (ГРЕКО) потврђено да је наша земља усклађена са препорукама из последњег извештаја о евалуацији, односно да је у целости испунила осам од 13 препорука, док је пет делимично испуњено.

„Испуњене препорука које у великој мери подразумевају достизање антикорупцијских стандарда Савета Европе позитиван су резултат и за напредак у процесу приступања наше земље Европској унији јер, уз раније усвајање уставних амандмана, представљају и испуњење прелазних мерила у Кластеру 1 - Основе, који највише утиче на целокупан преговарачки процес“, нагласила је министар Јоксимовић.

„Показали смо да доследно спроводимо реформе из области владавине права“, рекла је Јоксимовић и додала да је за грађане и за целокупно друштво једна од најважнијих управо борба против корупције.

„Имајући у виду чињеницу да нова методологија проширења ЕУ, према којој Србија преговара о чланству у Унији, инсистира на спровођењу принципа снажнијег политичког руковођења приступним процесом, наша држава веома озбиљно и одговорно приступила свим областима од којих зависи динамика и садржина преговора са ЕУ и примена те методологије у пракси, а посебно када је реч о владавини права, где смо имплементацију препорука ГРЕКО и измену Устава поставили као приоритете“, подвукла је Јоксимовић.

Нагласила је да је јучерашњи извештај ГРЕКО изузетно добар за Србију, истакавши да је посебно значајно да ГРЕКО, као веома важна платформа Савета Европе, уважава све што су Република Србије и њене институције урадиле у протеклом периоду.

„Оцене ГРЕКО садржане су и у редовним  Годишњим извештајима Европске комисије о напретку Србије и Извештајима ЕК о владавини права  у нашој земљи и због тога је управо кључан тај континуитет позитивних резултата у владавини права, а посебно што су ти резултати које смо остварили добили и формалну међународну потврду квалитета урађеног посла“, подсетила је Јоксимовић

Како је јуче објављено, ГРЕКО је констатовао да су у потпуности усвојене препоруке које се односе на кодекс понашања народних посланика, развијање и разјашњење правила о сукобу и повезаним питањима која се односе на народне посланике, реформе процедуре запошљавања и унапређења судија и председника судова, систем оцењивања рада судија у погледу етичких кодекса за судије и обуке за судије, као и за тужиоце.

„Када је реч о препорукама које су према извештају „делимично спроведене“, а то су унапређење транспарентности законодавног процеса, промена састава Високог савета судства (ВСС), промена састава Државног већа тужилаца (ДВТ), реформа процедуре запошљавања и унапређења положаја јавних тужилаца и измена система оцењивања рада јавних тужилаца, посебно је важно да истакнем да када је реч о онима које се односе на промену састава ВСС и ДВТ, да су у највећем делу већ спроведене и да је још остало да се у складу са усвојеним променама Устава обезбеди и њихова финансијска независност“, рекла је министар и нагласила да ће и то постигнуто усвајањем свих релевантних прописа одмах након предстојећих избора и формирања нове владе.

Министар Јоксимовић је истакла да је одговорним и доследним спровођењем реформи Србија још једном показала да је правна држава, која је спремна да кроз јачање својих институционалних механизама настави да унапређује примену владавине права и развијање механизама за ефикасну борбу против корупције, која је одлика демократских друштава.Говорећи о наставку реформског процеса, Јоксимовић је рекла да предстоји даљи рад институционализацији подршке борби против корупције, пре свега кроз реформу правосуђа, што заједно са изменом Устава представља важан допринос у контексту свеукупног процеса реформи које ће у наредном периоду бити спроведене.

„Већом политичком одговорношћу на свим нивоима и оснаженом компонентом политичког надзора и координације преговарачког процеса, створен је нови квалитет у процесу испуњавања прелазних мерила, по којима Европска комисија оцењује напредак у преговорима и то је нешто чиме можемо бити задовољни и ми али и наши европски партнери, који су и иницирали реформу самог преговарачког просеца”, указала је министар.

Према њени речима, Србија је показала озбиљност у спровођењу реформи и наставиће да реализује све даље активности у о борби против корупције, посебно на унапређењу механизама за јачање превентивних и репресивних мера у тој борби, као и да унапређује положај независне судске власти и посебно њене ефикасности, како би грађанима била омогућена боља правна заштита и сигурност.

Прочитајте још