Информације Актуелности

Објављен четврти, рестриктивни позив за достављање предлога пројекта у оквиру Јадранско-јонског транснационалног програма - АДРИОН

23. септембар 2021. |

Објављен четврти, рестриктивни позив за достављање предлога пројекта у оквиру Јадранско-јонског транснационалног програма - АДРИОН

Четврти, рестриктивни позив за достављање предлога пројеката у оквиру Интеррег 5-б Јадранско-јонског програма сарадње 2014-2020 – АДРИОН расписан је у четвртак, 23. септембра 2021. године. Позив се односи искључиво на пројектна партнерства оних пројеката који су спроведени у оквиру 1. позива програма АДРИОН и окончани најкасније закључно са 31. јулом 2021. године.

Позив има за циљ даљу надоградњу остварених резултата пројеката, као и ублажавање и превазилажење негативних ефеката проузрокованих пандемијом, која је спречила адекватну промоцију пројектних резултата. Позивом су обухваћени пројекти из сва три програмска приоритета – 1) „Иновативан и паметан регион“, 2) „Одрживи регион“ и 3) „Повезан регион“. Максимална вредност дела пројектног буџета који се финансира из средстава ЕУ (Европског фонда за регионални развој и Инструмента за претприступну помоћ – ИПА 2) износи 150.000,00 евра по пројекту.

Рок за подношење пријава путем еМС система је 14. октобар 2021. године до 15:00 часова. Детаљна упутства за пријављивање пројеката могу се преузети на званичној програмској интернет страници.

Детаљније информације о достигнућима процеса капитализације остварених пројектних резултата представљене су у публикацији програма АДРИОН