Информације Актуелности

Транснационални програм Дунав 2021-2027: други круг националних консултација са заинтересованим странама

5. фебруар 2021. | Београда

Транснационални програм Дунав 2021-2027: други круг националних консултација са заинтересованим странама

У току је процес припреме програма прекограничне и транснационалне сарадње Европске уније за период од 2021. до 2027. године, укључујући Програм транснационалне сарадње Дунав који ће подржавати пројекте у области иновација, зелене економије, социјалних услуга и обезбедити значајну подршку спровођењу Стратегије Европске уније за дунавски регион (ЕУСДР).

Кроз процес програмирања израђене су територијална анализа и стратегија програмске области. Додатно, одабране су области политика као и специфични циљеви које ће будући Програм подржавати. Више о томе можете погледати на линку.

На основу наведених докумената као и одговора добијених у процесу претходних консултација са заинтересованим странама, израђен је и први нацрт Програма сарадње.

У оквиру планирања будућег програма Дунав у току је други круг националних консултација са заинтересованим странама у оквиру ког ће се прикупљати коментари на први нацрт Програма сарадње. У складу с тим, потребно је попунити кратак упитник који има за циљ да установи да ли су на адекватан начин одабране политике, циљеви и активности које ће се подржавати у будућем периоду, као и да ли су изостављени одређени изазови и активности за које сматрате да би се требали идентификовати у програмској области. Рок за достављање коментара и попуњавање упитника је 19. фебруар 2021. године.

Молимо све заинтересоване стране да се укључе у процес националних консултација и дају свој допринос у дефинисању будућег Програма сарадње кроз достављање коментара на нацрт програма сарадње и попуњавање упитника у електронском формату на програмској страници.