Информације Актуелности

Јавне консултације о будућем АДРИОН програму за период 2021-2027

19. новембар 2020. | Београд

Јавне консултације о будућем АДРИОН програму за период 2021-2027

У току су јавне консултације по питању садржине будућег програма АДРИОН за период 2021-2027, које се организују како би се од шире јавности, као и заинтересованих страна у контексту програма добиле повратне информације о одабраним темама и приоритетним областима, као и врстама активности које ће бити предмет финансирања у наредном програмском периоду. Консултације се реализују путем интернета попуњавањем одговарајућег упитника.

Консултације ће бити отворене до 29. новембра 2020. године до 23:59 часова.

Детаљније информације о јавним консултацијама, као и о укупном процесу развоја будућег програма можете пронаћи на званичном сајту програма АДРИОН:
https://www.adrioninterreg.eu/index.php/2020/10/30/adrion-public-consultation-your-opinion-matters/