Информације Актуелности

Пројекат ПЛАК III објавио брошуру са прегледом досадашњих резултата

17. новембар 2020. | Београд

Пројекат ПЛАК III објавио брошуру са прегледом досадашњих резултата

Нацрти 79 закона, подзаконских аката и стратешких докумената израђени су у оквиру досадашњег спровођења пројекта Правна подршка преговорима (ПЛАК III), а у национално законодавство пренето је и хармонизовано 40 правних аката Европске уније.

То су само неки од резултата постигнутих од јануара 2019. године, када је пројекат започео, до августа 2020. године, што одговара половини периода имплементације.

Активности пројекта обухватиле су области из девет преговарачких поглавља, које су разноврсне и протежу се од усаглашавања правила доделе државне помоћи, преко финансијских услуга, безбедности хране до заштите животне средине. Пројектни експерти пружили су подршку у усаглашавању националног законодавства са правним тековинама Уније и изради стратешких докумената.

Детаљан преглед доступан је у пројектној брошури “На пола пута: достигнућа и резултати у периоду јануар 2019 – август 2020. године”.