Информације Актуелности

Територијална анализа Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија

16. октобар 2020. | Београд

Територијална анализа Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија

Одбор за програмирање Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија 2021 - 2027 усвојио је 15. октобра „Територијалну анализу новог Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија”, израђен у сарадњи са CESCI  (Central European Service for Cross-border Initiatives).

Представљамо овај документ који ће служити као основа за одабир тематских приоритета новог програма 2021 - 2027.