Информације Актуелности

Резултати конкурса за најбоље студентске радове о Европској унији

24. септембар 2020. | Београд

Резултати конкурса за најбоље студентске радове о Европској унији

На конкурсу за студентске радове о Европској унији, који је Министарство за европске интеграције расписало 15. јуна 2020. године, најбоље оцењени су следећи радови:
1.    Значење солидарности у европским интеграцијама: Шуманова визија и изазови криза (Прворангирани)
2.    Контекстуални аспекти концепта солидарности у Европској унији у 21. веку (Другорангирани)
3.    Одлучујући разлози Европске уније за пружање подршке Републици Србији у остваривању циљева еколошке компоненте одрживог развоја (Трећерангирани)

Министарство за европске интеграције расписало је овај конкурс са циљем да непосредно укључи младе академске грађане у отворену аргументовану дебату о битним аспектима приступног процеса и чланства Републике Србије у Европској унији.

На адресу Министарства стигло је укупно 12 радова. Основне критеријуме и стандарде за припрему рада, који су наведени у конкурсној документацији, испунило је 10 радова. Два рада послата су након задатог рока (након 9. августа), те су дисквалификована због неиспуњавања основног критеријума за слање радова.

Одлуку о три прворангирана рада донела je конкурсна комисија у саставу: др Јелица Стефановић – Штамбук, редовни професор на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, др Владимир Вулетић, редовни професор на Филозофском факултету Универзитета у Београду и др Маја Лукић Радовић, ванредни професор на Правном факултету Универзитета у Београду.

Конкурсна комисија је након читања и оцењивања свих радова, констатовала да су радови који су испунили критеријуме за оцењивање, на задовољавајућем академском нивоу. Међу пристиглим радовима није било случајева злоупотребе и плагирања садржаја.

Чланови конкурсне комисије сагласни су и у оцени да конкурс за избор најбољих индивидуалних студентских радова о европској интеграцији и процесу приступања наше земље Европској унији представља важну иницијативу Министарства за европске интеграције која доприноси не само квалитетнијем и комплекснијем промишљању о ЕУ, заједно са свим процесима и трансформацијама које интеграција Србије овој заједници подразумева, већ и подизању нивоа свести међу студентима о значају академског писања и приступа темама које су од суштинског значаја за целокупно друштво.

Конкурсна комисија закључила је и да овај наградни темат доприноси бољем информисању јавности о значају европских интеграција за српско друштво.

Записник о евалуацији радова пристиглих на Конкурс за избор најбољих студентских радова о Европској унији Министарства за европске интеграције можете да преузмете овде.