Информације Актуелности

Ј. Јоксимовић: Додатне могућности за развој сеоског туризма кроз ИПАРД II

11. септембар 2020. | Београд

Ј. Јоксимовић: Додатне могућности за развој сеоског туризма кроз ИПАРД II

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић потписала је данас измене и допуне финансијског споразума за ИПАРД II програм којим је омогућена додела бесповратних средстава за развој руралног туризма, саопштено је из њеног кабинета.

Само за први позив који је отворен до 30. октобра корисницима је стављено на располагање око 20 милиона евра који могу бити инвестирани у диверсификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања чиме се стварају услови за повећање прихода и стандарда људи у руралним крајевима.

Права за остваривање ИПАРД подстицаја у оквиру ове мере имају физичка лица која су носиоци породичног пољопривредног газдинства, предузетници као и привредна друштва која су разврстана у микро или мала правна лица у складу са законом којим се уређује рачуноводство. 

Корисник у оквиру једног пројекта може добити подстицај у износу од 5.000 до 300.000 евра.

Министар каже да је додела бесповратних средстава из ИПАРД-а II до сада била могућа само за улагање у физичку имовину пољопривредних газдинстава и прераду и пласман пољопривредних производа и производа рибарства, а да су сада омогућене додатне мере.

Према њеним речима, додела бесповратних средстава која се односе на развој руралног туризма подразумева широку лепезу инвестиција и поред изградње и реконструкције објеката покрива и улагања у набавку опреме, изградњу пратећих објеката, дечјих игралишта, пејзажног уређења дворишта...

Поред издвајања у развој руралног туризма овим изменама омогућено је издвајање средстава за потребе пружања подршке институцијама које су одговорне за спровођење и праћење спровођења ИПАРД II програма, комуникацију и промоцију ИПАРД II програма али и припрему ИПАРД III програма за следећи програмски период од 2021-2027. године. 
Јоксимовић је подсетила да укупан буџет ИПАРД II програма за период од 2014-2020 износи 393 милиона евра од чега је допринос Европске уније 175 милиона евра, а национално суфинансирање износи 54,9 милиона евра. 

Преостала финансијска средства (163,1 милиона евра) у ИПАРД II програму обавеза су самих директних корисника подршке - приватних субјеката. 

Извор: Танјуг