Информације Актуелности

Ј. Јоксимовић: Кандидована оквирна листа пројеката за ИПА 2021-2022

3. август 2020. | Београд

Ј. Јоксимовић: Кандидована оквирна листа пројеката за ИПА 2021-2022

Министар за европске интеграције и Национални ИПА координатор Јадранка Јоксимовић упутила је Делегацији ЕУ иницијални пакет предлога пројеката кандидованих за финансирање у оквиру прве две програмске године 2021. и 2022. из Инструмента за претприступну помоћ ЕУ - ИПА III. 

Министар је прецизирала да је упућена оквирна листа пројеката око које ће се водити консултације са представницима Делегације ЕУ и Европске комисије. 

Посебна пажња, како наводи, указана је пројектима усмереним на повезивање региона, животну средину, здравство, образовање, дигитализацију који треба да допринесу обезбеђивању квалитетнијег животног окружења. 

„Важно је да смо на време обавили опсежне интерресорне консултације и спремни улазимо у припрему за наредну ИПА III перспективу“, нагласила је Јоксимовић.

Поменути пакет представља резултат опсежног и детаљног процеса консултација и сарадње свих министарстава и других релевантних државних органа, рекла је Јоксимовић. 

„Ови предлози представљају полазну основу у процесу утврђивања приоритета за подршку у преговарачком процесу и реформе у кључним областима попут владавине права и јавне управе, искуства и резултате прикупљене током спровођења актуелног инструмента ИПА II, као и нове изазове са којима се суочавају све земље света попут епидемије корона вируса“, навела је министар. 

Узимајући у обзир најављене промене у начину расподеле средстава ЕУ, које више неће бити само кроз националне алокације већ компетитивност пројеката, посебна пажња посвећена је, додаје, одабиру предлога пројеката који поседују одговарајућу релевантност и спремност за реализацију.

„Подсећам да је недавно после дуготрајног процеса преговора постигнут договор држава чланица ЕУ у вези са буџетом ЕУ и посебним Фондом за опоравак (тзв. Next generation) за период 2021-2027, у оквиру ког је за инструмент ИПА III за све кориснике, односно регион Западног Балкана, намењено 12,5 милијарди евра (по ценама из 2018. године) што представља извесно повећање у односу на актуелну финансијску перспективу“, рекла је Јоксимовић.

Поред тога, како је додала,  током јесени се очекује да ЕУ објави подстицајни економско-инвестициони плана за Западни Балкан који ће, заједно са ИПА III инструментом, створити додатне могућности за отклањање последица пандемије и јачање отпорности српске економије и њеном приближавању ЕУ, а за који је Србија такође припремила значајне пројекте са регионалном компонентом.

Извор: Танјуг