Информације Актуелности

Ј. Јоксимовић: Србија аплицира за Фонд солидарности ЕУ

4. јун 2020. | Београд

Ј. Јоксимовић: Србија аплицира за Фонд солидарности ЕУ

У Београду је данас одржан састанак Посебне радне групе Владе Србије која је успостављена за припрему апликације за Фонд солидарности ЕУ, којом је председавала министар за европске интеграције и Национални ИПА координатор Јадранка Јоксимовић.

На састанку је представљен први нацрт апликације у коме ће бити описани ток епидемије, мере и активности које су предузете како би се спречило ширење заразе и представљени јавни трошкови настали услед њиховог спровођења. 

У случају да Европска комисија одобри подршку Републици Србији, овим средствима би се покрио део укупних трошкова које је Србија имала у периоду од 4 месеца од предузимања првих активности с намером да се спречи ширење Ковид-19. 

„Република Србија ће упутити апликацију за Фонд солидарности како би добила додатну бесповратну подршку за покривање трошкова насталих с намером да се спречи ширење Ковид-19, заштите здравствени радници, обезбеде бољи услови за лечење пацијената и пружи помоћ рањивим групама“, рекла је Јоксимовић, министар за европске интеграције и председник Посебне радне групе.

Она је додала „да је могућност аплицирања за додатна средства из овог Фонда још један доказ солидарности ЕУ са грађанима Србије и врло конкретна корист од процеса приступања ЕУ“. 

Јоксимовић ће сутра упутити писмо комесару за регионалну политику Елиси Фереира која је уједно и задужена за управљање Фондом солидарности, са описом стања и мера које су предузете с намером да се спречи ширење Ковид-19. 

„Слањем овог писма ми заправо аплицирамо за средства из овог Фонда намењених покривању јавних трошкова, а затим ћемо до 24. јуна доставити и комплетну апликацију“, истакла је Јоксимовић.

Фонд солидарности ЕУ представља посебан инструмент подршке ЕУ државама чланицама и државама у процесу приступања како би се подржали напори држава у превенцији и санирању последица природних непогода и угрожавања јавног здравља.

Европска комисија ће после 24. јуна приступити анализи и оцени приспелих пријава и донети одлуку о износу помоћи за сваку државу која је поднела апликацију.

Република Србија ће за ова средства аплицирати под истим условима као и државе чланице ЕУ, које ће такође у највећем броју аплицирати за средства из овог фонда. 

Србија је била корисник Фонда солидарности током 2015. године за сврхе санирања штете настале услед поплава, а том приликом је обезбеђено 60,2 милиона евра.

Извор: Танјуг