Информације Актуелности

Формирање Радне групе за израду апликације за Фонд солидарности ЕУ

1. мaj 2020. | Београд

Формирање Радне групе за израду апликације за Фонд солидарности ЕУ

Одлуком Владе Републике Србије, а на предлог министра за европске интеграције Јадранке Јоксимовић формирана је Посебна радна група за припрему апликације за Фонд солидарности Европске уније за подршку јавним расходима насталим реаговањем у здравственој кризи изазваној епидемијом КОВИД - 19. Задатак Радне групе биће да у складу са роковима, обрасцима и правилима ЕУ сачини свеобухватну апликацију која ће омогућити покривање дела средстава које је Република Србија издвојила у претходним месецима као одговор на ванредну ситуацију изазвану епидемијом.

Након избијања здравствене кризе, Европска комисија је донела одлуку да подржи државе чланице тако што ће проширити обухват Фонда солидарности на кризе јавног здравља, поред његове претходне намене за подршку опоравку након природних катастрофа. Друга битна измена односила се на солидарност са земљама кандидатима за чланство којима је омогућено коришћење ових средстава иницијално намењених само државама чланицама.

Након ових одлука Европске комисије, министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић најавила је аплицирање Републике Србије за средства овог Фонда са циљем растерећења буџета Републике Србије, као и хитно мобилисање институција Републике Србије у циљу сачињавања апликације. Имајући у виду комплексност целокупног процеса, формирање радне групе омогућиће састављање прецизног списка свих трошкова Републике Србије насталих у циљу спречавања ширења кризе, као и остале елементе апликације. Након пријема свих апликација, одлуку о висини подршке за сваку државу доносе Европски парламент и Савет на препоруку Европске комисије.Република Србија већ је користила средства Фонда солидарности Европске уније током 2014. године за сврхе санирања штете настале услед поплава, а том приликом је обезбеђено 60.2 милиона евра.

Извор: Танјуг