Информације Актуелности

Таекс експертска мисија – Референтни нивои радијације и процена доза, 3-7. фебруар. Корисник: Директорат за радијацију и нуклеарну сигурност и безбедност Србије

3. фебруар 2020. - 7. фебруар 2020. |

Таекс експертска мисија – Референтни нивои радијације и процена доза, 3-7. фебруар. Корисник: Директорат за радијацију и нуклеарну сигурност и безбедност Србије