Информације Актуелности

Експертска мисија - Израда прописа о чувању података у Националном ДНК регистру и размена и пренос података; 20-22. јануар. Корисник: МУП

20. јaнуар 2020. - 22. јaнуар 2020. |

Експертска мисија - Израда прописа о чувању података у Националном ДНК регистру и размена и пренос података; 20-22. јануар. Корисник: МУП