Информације Актуелности

Таекс експертска мисија - Посебни облици сарадње (потере, прекогранични надзор и контролисане испоруке), 10-12. децембар, у Београду. Корисник: Управа царина

10. децембар 2019. - 12. децембар 2019. | Београд

Таекс експертска мисија - Посебни облици сарадње (потере, прекогранични надзор и контролисане испоруке), 10-12. децембар, у Београду. Корисник: Управа царина