Информације Актуелности

ЕУ ПРО објавио други позив за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим предузећима

24. септембар 2019. | Београд

ЕУ ПРО објавио други позив за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим предузећима

Малом бизнису 2,5 милиона евра за набавку опреме и увођење услуга

Развојни програм ЕУ ПРО објавио је други јавни позив за подршку предузетницима и предузетницама и микро и малим предузећима која се баве производњом, а регистрована су у периоду од 2014-2018. године у 99 градова и општина које су укључене у реализацију програма.

Европска унија (ЕУ) ће путем овог позива који је отворен до 10. новембра 2019. године пружити подршку малом бизнису и унапређењу конкурентности локалне привреде у вредности од 2,5 милиона евра. Опредељена средства намењена су за набавку опреме и увођење услуга са циљем да се унапреди производња и тржишни потенцијал привредних субјеката и допринесе повећању запослености.

„Европска унија преко ЕУ ПРО програма у сарадњи са Владом Републике Србије овим средствима помаже предузетнике, микро и мала предузећа да набаве или уведу нове производне технологије како би увећали продуктивност, унапредили квалитет постојећих или развили нове производе те тако били конкурентнији на тржишту и отворили нова радна места”, рекла је Оливера Костић, менаџерка програма ЕУ ПРО.

Како би позитиван друштвени утицај био још већи предузетници и предузетнице се посебно охрабрују да осмисле и спроведу друштвено одговорне активности које ће допринети њиховим локалним заједницама.

Појединачни износ бесповратних средстава може бити од 10.000 до 30.000 евра, док брзо растућа и извозно оријентисана предузећа и предузетници могу да конкуришу и за износе до 70.000 евра. Предузећа морају да буду већински у домаћем приватном власништву, имају остварену пословну добит на крају 2018. године као и измирене обавезе по основу уплате пореза и доприноса. Такође, корисници/це средстава треба да обезбеде финансијско учешће у пројекту у висини од 20 одсто, односно 30 одсто ако аплицирају за средства већа од 30.000 евра.

„Да је ово конкретна подршка привреди и предузетништву на локалном нивоу говори податак да је 106 предузећа кроз први позив добило од Европске уније више од два милиона евра средстава за набавку опреме, уз очекивано повећање прихода и извоза од 9,4 милиона, односно 2,3 милиона евра. Још важније, они су до сада отворили 115 нових радних места и спровели низ активности друштвено одговорног пословања помажући школама, вртићима и угроженим групама становништва у својим заједницама”, додала је Оливера Костић, менаџерка програма ЕУ ПРО.

Више информација о самом позиву, критеријумима за избор корисника, начину конкурисања као и документација за пријављивање доступне су на веб сајту ЕУ ПРОа: Други јавни позив за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа, где ће такође бити објављен и распоред одржавања инфосесија на којима ће позив бити представљен.

Активности ЕУ ПРО-а, програма који доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25 милиона евра. Програм има за циљ да допринесе повећању конкурентности микро и малих предузећа, побољшању пословног окружења и унапређењу социјалне кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).