Таекс семинар: FIDIC уговори, 13-14. јун, у Београду; Корисник - Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније

13. јун 2019. | Београд

Таекс семинар: FIDIC уговори, 13-14. јун, у Београду

Корисник - Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније