Информације Актуелности

Одржан семинар о хармонизација домаћих прописа са правом ЕУ у области жигова

23. мaj 2019. | Београд

Одржан семинар о хармонизација домаћих прописа са правом ЕУ у области жигова

Министарство за европске интеграције организовало је дводневи семинар на тему „Хармонизација Закона о жиговима Републике Србије са Директивом 2015/2436 о усклађивању законодавства држава чланица ЕУ у области жигова“.

Предавач Осеан Фан-Тан-Лу из Европског института за јавну управу (ЕИПА) упознала је учеснике обуке са садржајем Директиве 2015/2436 и дефиницијом жига у складу са овом директивом, са новим захтевима за регистрацију жига и основама за одбијањем пријаве.

Такође, било је речи и о условима које ова директива предвиђа за употребу жига, као и о поступцима за одузимање и оглашавање жига ништавним.