Информације Актуелности

Oдобрена листа пројеката који ће бити финансирани у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Румунија – Србија

1. фебруар 2019. | Темишвар

Oдобрена листа пројеката који ће бити финансирани у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Румунија – Србија

У четвртак, 31. јануара, у Темишвару је одржан шести састанак Заједничког одбора за праћење Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Румунија - Србија. Овом приликом, за финансирање су одобрена 33 пројекта укупне вредности око 20 милиона евра, у оквиру Другог позива за прикупљање предлога пројеката.

Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Румунија - Србија и у програмском периоду 2014 - 2020,  наставља да финансира пројекте прекограничне сарадње у пограничном регион две земље, а путем Инструмента претприступне помоћи (ИПА ИИ), уз подршку Европске уније и влада две државе. У Програму који је Европске комисија одобрила 6. августа 2015, први позив за прикупљање предлога пројеката је објављен 15. септембра 2015, док је други позив био објављен 27. новембра 2017. године. 

Укупна вредност Програма износи 88.124.999 евра од чега је 74.906.248 евра финансирање Европске уније. У програмском периоду 2014 - 2020 финансирају се пројекти из 4 приоритетне осе:

  • промовисање запошљавања и основне услуге за инклузивни раст
  • заштита животне средине и управљање ризицима
  • одржива покретљивост и приступачност
  • атрактивност за одрживи туризам

Територија обухваћена програмом укључује округе Тимиш, Караш - Северин и Мехединци у Румунији, као и Севернобанатски, Средњебанатски, Јужнобанатски, Подунавски, Браничевски и Борски округ у Србији.

Након спроведеног  Првог позива за прикупљање предлога пројеката, уговорена су 34 пројекта (32 тзв. „обична“ и 2 стратешка) укупне вредности око 48,8 милиона евра.

Румунија, кроз Министарство регионалног развоја и јавне управе има улогу Управљачког тела Програма, Национално тело је Министарство за европске интеграције Владе Републике Србије, док Заједнички секретаријат ради у оквиру Регионалне канцеларије за прекограничну сарадњу у Темишвару. За ревизију на програмском нивоу одговорно је Ревизорско тело при румунском Суду ревизора, а послове одобравања трошкова обавља Управљачко тело.

Сви који су заинтересовани за прекограничну сарадњу у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Румунија - Србија коју финансира Европска унија више информација могу добити путем веб презентације на: www.romania-serbia.net