Информације Актуелности

Акциони план Владе Републике Србије за реализацију приоритета из Европског партнерства

1. новембар 2004. |

Европска унија у јуну 2003. је званично понудила земљама западног Балкана Европско партнерство, каоједан од главних инструмената претприступне стратегије Европске уније према земљама потенцијалним кандидатима за чланство. Непосредно након тога, Канцеларија је, у сарадњи са министарствима Владе Републике Србије, сачинила Акциони план Владе Републике Србије за реализацију приоритета из Европског партнерства, који је Влада усвојила априла 2004. године. У складу са консултацијама које су након тога уследиле са представницима Комисије ЕУ, извршне су измене и допуне овог плана, које је Влада усвојила 5. новембра 2004. Усвајањем документа, Влада Републике Србије поставила је краткорочни и средњорочни распоред активности у процесу стабилизације и придруживања ЕУ.

Канцеларија за придруживање ЕУ припремаће за Владу Републике Србије тромесечне извештаје о току спровођења Акционог плана за реализацију приоритета из Европског партнерства, како би га након разматрања и усвајања, прослеђивала Народној скупштини.

Овде можете преузети Акциони план Владе Републике Србије за реализацију приоритета из Европског партнерства.