Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству за европске интеграције

19. јун 2024.

Текст јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Министарству за европске интеграције можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 1 можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 2 можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 3 можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 4 можете да преузмете овде.

Информације потребне за припрему кандидата за јавни конкурс за радна места број 1 и број 2 можете да преузмете на следећим линковима:

Извештај Европске комисије за 2023. годину.

Одлукa о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији.

Национални програм за усвајање правних тековина европске уније (НПАА) 2022-2025.

Преговарачки оквир.

Закон о ССП.

Информације потребне за припрему кандидата за јавни конкурс за радно место број 3 можете да преузмете на следећим линковима:

Закон о потврђивању Оквирног споразума за ИПА III.

Уредба о управљању Програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године.

Информације потребне за припрему кандидата за јавни конкурс за радно место број 4 можете да преузмете на следећим линковима:

Закон о потврђивању Оквирног споразума за ИПА II.

Закон о потврђивању Оквирног споразума за ИПА III.

Списак кандидата који су ушли у изборни поступак можете да преузмете овде.