Активности

Објављена одлука о избору пројеката на шестом конкурсу за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва

16.06.2017.

Канцеларија за европске интеграције је објавила Одлуку о избору пројеката на шестом конкурсу за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва.

 

Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката на шестом конкурсу за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва

09.06.2017.

Канцеларија за европске интеграције је објавила Предлог листе најбоље вреднованих пројеката на шестом конкурсу за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва.

Листу свих пристиглих предлога пројеката и оцена можете да преузмете овде.

Записник са отварања пристиглих предлога пројеката можете да преузмете овде.

 

Расписан конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва

21. 04. 2017.

Са циљем подстицања јавне расправе и дебате о темама у вези са ЕУ и процесом приступања Републике Србије у ЕУ у складу са спровођењем Стратегије комуникације, а на основу Уредбе Владе Републике Србије о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 94/13), а на основу резултата редовних годишњих истраживања јавног мнења о ставовима грађана о Европској унији и закључака о ставовима младих узраста 15 - 18 година о европској интеграцији Србије, на основу истраживања спроведених путем фокус група у децембру 2015. године, Канцеларија за европске интеграције објављује конкурс за спровођење пројеката у области информисања о следећим темама:

КРОВНА ТЕМА: МЛАДИ И ЕВРОПСКА УНИЈА; ШТА НАМ ДОНОСИ ЧЛАНСТВО

ЦИЉНА ГРУПА: СРЕДЊОШКОЛЦИ

1. ЕУ и образовање; могућности и искуства (средњошколаца и студената), aктивно учешће младих у процесу европских интеграција кроз европске програме за младе: Еразмус плус, ХОРИЗОНТ 2020, Креативна Европа (Култура и медији),  Европски волонтерски сервис, Европа за грађане и грађанке…

2. ЕУ и национални и културни идентитет: истине и предрасуде;

3. Зашто преговарамо о чланству у Европској унији?

4. Упознајмо комшије - промоција и информисање о програмима прекограничне сарадње у којима Србија учествује са Босном и Херцеговином, Бугарском, Мађарском, Румунијом, Хрватском и Црном Гором.

Напомена: Европска унија, кроз ИПА средства, финансијски подржава развој пограничних територија и доприноси решавању питања од заједничког интереса, као што су - управљање отпадом, културна и економска сарадња, образовање, туризам, саобраћај, услуге у различитим секторима, итд.   

КРОЗ:

·дебате, вршњачку едукацију, радионице, семинаре, квизове, аудиовизуелне садржаје, интернет/кампање, портале, представе и друго.

На конкурс се могу пријавити као носиоци пројекта ОЦД које су регистроване код Агенције за привредне регистре Републике Србије (удружења и фондације), да нису под стечајем, те да су измириле све пореске обавезе.

Конкурс ће бити отворен од дана објављивања, 21. априла до 10. маја 2017. године.

Документ „Смернице за подносиоце предлога пројекта“ можете да преузмете овде.

Образац за подносиоце предлога пројеката можете да преузметe овде.

„Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код управе за трезор“ можете да преузмете овде.

„Правилник о измени Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор“ можете да преузмете овде.

Образац буџета пројекта можете да преузметe овде.

Неопходне формуларе за пријављивање такође можете преузети и у просторијама Канцеларије за европске интеграције, Сектор за комуникације и обуку, Немањина 34.

За евентуална питања и појашњења обратите се Наташи Савић Јањић, nsavic@mei.gov.rs.


Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката на петом конкурсу за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва

03. 06. 2016.

Канцеларија за европске интеграције је објавила Предлог листе најбоље вреднованих пројеката на петом конкурсу за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва. Предлог одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава, као и записник са отварања пристиглих предлога пројеката,можете да преузмете овде.


Расписан конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва

15. 04. 2016.

Са циљем подстицања јавне расправе и дебате о темама у вези са ЕУ и процесом приступања Републике Србије у ЕУ у складу са спровођењем Стратегије комуникације, а на основу Уредбе Владе Републике Србије о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 94/13), а на основу резултата редовних годишњих истраживања јавног мнења о ставовима грађана о Европској унији и закључака о ставовима младих узраста 15 - 18 година о европској интеграцији Србије, на основу истраживања спроведених путем фокус група у децембру 2015. године, Канцеларија за европске интеграције објављује конкурс за спровођење пројеката у области информисања о следећим темама:

КРОВНА ТЕМА: МЛАДИ И ЕВРОПСКА УНИЈА; ШТА НАМ ДОНОСИ ЧЛАНСТВО

ЦИЉНА ГРУПА: СРЕДЊОШКОЛЦИ

1.ЕУ и национални и културни идентитет: истине и предрасуде;

2.ЕУ и образовање; могућности и искуства (средњошколаца и студената)

3.Зашто преговарамо о чланству у Европској унији?

4.Упознајмо комшије - промоција и информисање о програмима прекограничне сарадње у којима Србија учествује са Босном и Херцеговином, Бугарском, Мађарском, Румунијом, Хрватском и Црном Гором.

Напомена: Европска унија, кроз ИПА средства, финансијски подржава развој пограничних територија и доприноси решавању питања од заједничког интереса, као што су - управљање отпадом, културна и економска сарадња, образовање, туризам, саобраћај, услуге у различитим секторима, итд.

КРОЗ:

·дебате, вршњачку едукацију, радионице, семинаре, квизове, аудиовизуелне садржаје, интернет/кампање, портале, представе и друго.

На конкурс се могу пријавити као носиоци пројекта ОЦД које су регистроване код Агенције за привредне регистре Републике Србије (удружења и фондације), да нису под стечајем, те да су измириле све пореске обавезе.

Конкурс ће бити отворен од дана објављивања, 15. априла до 4. маја 2016. године.

Документ „Смернице за подносиоце предлога пројекта“ можете да преузмете овде.

Образац за подносиоце предлога пројеката можете да преузметe образац.

„Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код управе за трезор“ можете да преузмете овде.

„Правилник о измени Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор“ можете да преузмете овде.

Образац буџета пројекта можете да преузметe oвде.

Неопходне формуларе за пријављивање такође можете преузети и у просторијама Канцеларије за европске интеграције, Сектор за комуникације и обуку, Немањина 34.

За евентуална питања и појашњења обратите се Наташи Савић Јањић, nsavic@mei.gov.rs.


Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката на четвртом конкурсу за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва

16.06 2015

Канцеларија за европске интеграције је објавила предлог листе најбоље вреднованих пројеката на четвртом конкурсу за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва. Предлог одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава можете да преузмете овде.

Записник са отварања пристиглих предлога пројеката можете да преузмете овде.

 


Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва 2015.

17. април 2015.

У циљу подстицања јавне расправе и дебате о темама у вези са ЕУ и процесом приступања Републике Србије у ЕУ у складу са спровођењем Стратегије комуникације о приступању Републике Србије Европској унији, а на основу Уредбе Владе Републике Србије о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 94/13), Канцеларија за европске интеграције објављује конкурс за спровођење пројеката у области информисања о следећим темама:

1.Митови о ЕУ у српској јавности (радионице, аудио визуелни материјали, публикације, изложбе, дигиталне кампање);

2.ЕУ подстиче стварање уређеније државе (конкретни ефекти чланства у ЕУ) применом мера у преговарачким поглављима 23 и 24;

3.Политике Европске уније: Права и сигурност потрошача у Европској унији;

4.Млади и Европска унија - шта нам доноси чланство.

На конкурс се могу пријавити као носиоци пројекта ОЦД које су регистроване код Агенције за привредне регистре Републике Србије (удружења и фондације), да нису под стечајем, те да су измириле све пореске обавезе.

Конкурс ће бити отворен од дана објављивања, 17. априла до 7. маја 2015. године.

Решење за покретање конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва можете да преузмете овде.

Решење за образовање конкурсне комисије можете да преузмете овде.

Документ „Смернице за подносиоце предлога пројекта“ можете да преузмете овде.

ПОЈАШЊЕЊЕ УСЛОВА КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, КОЈИ ЈЕ ОБЈАВИЛА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ17. АПРИЛА 2015. можете да преузмете овде.

Образац за подносиоце предлога пројеката можете да преузмете овде.

Образац буџета пројекта можете да преузметe oвде.

Неопходне формуларе за пријављивање такође можете преузети и у просторијама Канцеларије за европске интеграције, Сектор за комуникације и обуку, Немањина 34.

За евентуална питања и појашњења обратите се Наташи Савић Јањић, nsavic@mei.gov.rs.

Конкурс за избор ученика ромске националности уписаних у средње школе за доделу стипендија за школску 2014/2015. годину

У оквиру пројекта „Техничка подршка за инклузију Рома“ (TARI) у складу са IPA 2012 програмом за социјални развој и Програмом „Стипендија и менторска подршка у средњим школама у Србији“ намењеним Ромима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), коју представља Мисија ОЕБС-a у Србији и уз техничку подршку Фонда за образовање Рома (ФОР) објављује конкурс за доделу стипендија ученицима ромске националности који похађају трогодишње и четворогодишње средње школе школске 2014/15. године.

Текст конкурса можете наћи овде, а потребне обрасце преузети на овом линку.

Остале информације у вези са расписаним конкурсом можете наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.


Позив организацијама цивилног друштва за пријаву за одабир Секторских организација цивилног друштва (СЕКО)

26.05 2014 - У циљу наставка сарадње са организацијама цивилног друштва у области планирања програмирања, праћења и извештавања о међународној помоћи, са фокусом на Инструмент за претприступну помоћ, Канцеларија за европске интеграције позива заинтересоване организације цивилног друштва да се пријаве на позив за одабир Секторских организација цивилног друштва (СЕКО).

У документу Позив организацијама цивилног друштва представљени су циљеви програма сарадње са ОЦД и дата правила пријављивања на Позив, са објашњењима о томе ко, како и када може да се пријави, као и начин разматрања и доношења одлуке о пријавама. Детаљне информације о мандату механизма, циљевима и резултатима, заинтересованим странама, као и њиховим улогама и одговорностима можете наћи у документу Оквир програма сарадње.

За пријаву на конкурс потребно је попунити: Пријавни формулар.

Пријаве се примају до петка 20. јуна 2014. године до 15:30 часова на следећу електронску адресу: seko@mei.gov.rs.

Уколико су вам потребне додатне информације, можете се обратити Невени Тодосијевић у Канцеларији за европске интеграције - Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи путем електронске поште: seko@mei.gov.rs.


Расписан конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва

23.04 2014

У циљу подстицања јавне расправе и дебате о темама у вези са Европском унијом (ЕУ) и процесом приступања Републике Србије ЕУ, а у складу са спровођењем Стратегије комуникације Владе Републике Србије о процесу приступања Републике Србије Европској унији, Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије расписује јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва у области информисања о процесу европске интеграције Републике Србије.

На јавни конкурс се као носиоци пројекта могу пријавити организације цивилног друштва које су регистроване на територији Републике Србије, индивидуално или у сарадњи са партнерима (локална самоуправа, привредни сектор, академска заједница, наставници и учитељи, друге ОЦД, медији).

Рок за подношење пријава је од дана објављивања јавног конкурса, 23. априла до 13. маја 2014. године.

Документ „Смернице за подносиоце предлога пројекта“ можете да преузмете овде.

Образац буџета пројекта можете да преузмете овде.

Образац за подносиоце предлога пројеката можете да преузмете овде.

Неопходне формуларе за пријављивање такође можете преузети и у просторијама Канцеларије за европске интеграције, Сектор за комуникације и обуку, Немањина 34.
За евентуална питања и појашњења обратите се Наташи Савић Јањић, nsavic@mei.gov.rs

Желимо вам успех у пријављивању.


Ново издање Водича кроз донаторску заједницу

15.04 2014

Грађанске иницијативе, заједно са Канцеларијом за европске интеграције, Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, припремили су једанаесто издање Водича кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања, за пројекте ОЦД, локалних самоуправа, МСП и предузетника у Србији за 2014. годину. Водич доприноси бољој информисаности свих партнера и пружа увид у средства за реализацију најразличитијих програмских и пројектних активности, а основни циљ му је да оснажи цивилни сектор у Републици Србији и олакша његово функционисање и деловање.

По речима Иване Ћирковић, директорке Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, овакав преглед потенцијалних донатора и расположивих средстава омогућава не само организацијама бољу информисаност и могућност планирања, већ је од значаја и за међународну заједницу у Републици Србији као потенцијални основ за боље планирање и координацију будућег обима и области подршке, а у циљу обезбеђивања ефективнијег и ефикаснијег инвестирања у развојне програме.

Водич можете да преузмете овде.


Oдабрани пројекти у оквиру конкурса за финансирање пројеката организација цивилног друштва у области информисања о Европској унији и о различитим аспектима европске интеграције Србије

30.05 2013

На основу листе вредновања и рангирања пријављених програма, одабрани су пројекти којима се из буџета Републике Србије додељују средства зафинансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва по спроведеном јавном конкурсу који је Канцеларија за европске интеграције објавила 17. aприла 2013, године, и то:

На основу листе вредновања и рангирања пријављених програма, одабрани су пројекти којима се из буџета Републике Србије додељују средства зафинансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва по спроведеном јавном конкурсу који је Канцеларија за европске интеграције објавила 17. aприла 2013, године, и то:

1. Пројекат „Европска унија- прилика или препрека“, који је поднео Европски покрет у Србији.

2. Пројекат „Еуглас- дебатом и гласом младих до ЕУ“, који је поднео Центар за развој грађанског друштва ПРОТЕКТА.

3. Пројекат „Успешна партнерства на путу ка ЕУ“, који је поднела организација Грађанске иницијативе.

4. Пројекат „Азбука ЕУ“, који је поднела организација ЈАЗАС Пожаревац.

5. Пројекат „У сусрет Европи“, који је подне о Центар за толеранцију и интеграцију.

Средства за пројекте по овом конкурсу обезбеђена су буџетом Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, број 101/11) у оквиру раздела 3.8 - Канцеларија за европске интеграције, функција 110, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама, а распоред и коришћење средстава утврђени су Планом реализације буџета Канцеларијe за европске интеграције за 2013 годину.

Одлуку о избору пројеката можете да преузмете овде.

Листу вредновања и рангирања пријављених програма можете да преузмете овде.

Изашла публикација „Млади у акцији у Србији“

28. мај 2013.

Невладина организација “Хајде да…“ уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије и САЛТО ресурс центра за југоисточну Европу, издала је публикацију „Млади у акцији у Србији” у којој је дат кратак преглед коришћења истоименог програма , са подацима одобрених пројеката у период од 2007-2012.

Србија је водећа земља на Балкану у коришћењу овог ЕУ програма, са преко 242 реализована пројекта од 2007. године.

Пубчикацију можете да преузмете на следећем линку: http://www.mladiuakciji.rs/pdf/MuA_Srbija-web_SR.pdf

Конкурс за пројекат „Јачање слободе медија“

23. мај 2013.

Делегација Европске уније у Републици Србији расписал је конкурс за предлоге пројекта који би допринели слободи изражавања и успешном спровођењу медијских стандарда ЕУ на свим нивоима власти у Републици Србији и унапређењу истраживачког извештавања путем подршке квалитета у медијској продукцији у области владавине права, уз финансијску помоћ Националног програма за Србију ИПА 2012.

У складу са приоритетима за подршку ИПА Републици Србији, у периоду покривеном Вишегодишњим индикативним планским документом (МИПД) за 2011-2013, идентификоване су следеће циљне области: јачање владавине права и јавне управе, превазилажење економске кризе и повећање конкурентности и социјалне инклузије и помирења.

Овај позив за подношење предлога пројеката финансира се из Националног програма ИПА 2012 у сврху јачања слободе изражавања и унапређења професионалности медија. Програм има за циљ промовисање квалитетне медијске продукције и истраживачког новинарства у области доброг управљања, људских права и заштите мањина, слободе изражавања и помирења у региону.

Датум затварања конкурса је 20. Јун 2013.

Више инфоемација о конкурсу можете пронаћи на сајту Делегације ЕУ у Србији : http://www.europa.rs/kakoDoFondova/otvoreno.html

Отворена ЕКСЧЕЈНЏ грант шема

23. мај 2013.

Делегација Европске уније у Србији расписала је позив за подношење предлога пројеката који ће допринети постизању стратешких националних приоритета у области заштите животне средине, локалног економског развоја и социјалне заштите на локалном нивоу у Републици Србији уз финансијску помоћ из Националног програма ИПА 2012.

Еxцханге 4 је двогодишњи програм који финансира Европска унија, њиме руководи Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије.

Општи циљ Програма ЕКСЧЕЈНЏ 4 је да допринесе процесу стратешких промена на локалном нивоу кроз унапређење административних капацитета и ефикасности пружања услуга у јединицама локалне самоуправе у Србији, у складу са принципима реформе јавне управе, посебним националним политикама и праксом ЕУ.

Како би допринео постизању општег циља, сврха Програма је јачање јединица локалне самоуправе у области општинског планирања, финансија и пружања услуга, на основу постигнитих резултата из претходних фаза програма подршке јачању капацитета локалних самоуправа, кроз следеће специфичне циљеве подељене на три компоненте:

Компонента 1:

Подршка спровођењу релевантних националних приоритета локалних самоуправе кроз повезивање секторских стратегија и акционих планова и развој специфичних општинских инфраструктурних пројеката.

Компонента 2:

Подршка фискалној децентрализацији кроз олакшавање примене нових финансијских прописа у области програмског буџетирања, пореских администрација и алтернативних извора финансирања.

Компонента 3:

Подршка спровођењу приоритетних националних политика у областима економског развоја, социјалних услуга и заштите животне средине на локалном нивоу, кроз пројекте у оквиру грант шеме

Рок за доставу предлога пројеката је 4.јул 2013. године

Планирана је организација регионалних инфо дана чији термин и локацију одржавања ћемо накнадно објавити.

Сву неопходну документацију можете да преузмете са сајта: http://www.exchange.org.rs/

Расписан конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва

17.04 2013

У циљу подстицања јавне расправе и дебате о темама у вези са Европском унијом (ЕУ) и процесом приступања Републике Србије ЕУ, а у складу са спровођењем Стратегије комуникације Владе Републике Србије о процесу приступања Републике Србије Европској унији, Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије расписује јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва у области информисања о процесу европске интеграције Републике Србије.

На јавни конкурс се као носиоци пројекта могу пријавити организације цивилног друштва које су регистроване на територији Републике Србије, индивидуално или у сарадњи са партнерима (локална самоуправа, привредни сектор, академска заједница, наставници и учитељи, друге ОЦД, медији).

Рок за подношење пријава је од дана објављивања јавног конкурса, 17. априла до 07. маја 2013. године.

Документ „Смернице за подносиоце предлога пројекта“ можете да преузмете овде.

Образац буџета пројекта можете да преузмете овде.

Образац за подноциоце предлога пројеката можете да преузмете овде.

Неопходне формуларе за пријављивање такође можете преузети и у просторијама Канцеларије за европске интеграције, Сектор за комуникације и обуку, Немањина 34.

За евентуална питања и појашњења обратите се Наташи Савић Јањић, nsavic@mei.gov.rs

Желимо вам успех у пријављивању.

Конкурс за мастер програм „Међународни односи европске студије“

23. јануар 2013.

Факултет за правно - политичке науке Универзитета у Сегедину у партнерству са француским Институтом за политичке студије из Лила и белгијским Институтом за европске студије Католичког универзитета у Лувену, расписали су конкурс за мастер студије под називом „Међународни односи европске студије“. Програм траје две године, а више информација можете пронаћи овде.

Позив за предају пројеката у оквиру програма Вишеград +

5. децембар 2012

Амбасада Републике Чешке обавештава да је Међународни Вишеградски фонд издао Позив за предају пројеката у оквиру грант програма Вишеград +.

Амбасада Републике Чешке обавештава да је Међународни Вишеградски фонд издао Позив за предају пројеката у оквиру грант програма Вишеград +.

Пројекти би требало да одговарају најмање једном од следећих приоритета: владавина права, добра владавина и регионална сарадња, и требало би да буду усмерени на преношење знања између невладиних организација Вишеградске Групе и западног Балкана.

Рок за предају пројеката је 30. децембар 2012. године. Позив за предају пројеката је доступан на

http://www.mzv.cz/belgrade/sr/informacije/poziv_za_predaju_projekata_u_okviru.html

Прeглeд кoнкурсa и рoкoвa у oквиру Прoгрaмa “Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe”

4. децембар 2012.

„Европа за грађане и грађанке” je програм Европске комисије који има за циљ да Европу приближи грађанима и омогући им активно учешће у изградњи и остваривању европске идеје. Кроз овај програм грађани добијају могућност да учествују у транснационалним разменама и сарадњи и да тако допринесу развијању осећаја припадности европским вредностима и јачању европских интеграција.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије је национална контакт тачка за пројекат Европа за грађане и грађанке.

Прeглeд кoнкурсa и рoкoвa у oквиру Прoгрaмa “Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe”

Aктивнoст 1 - Aктивни грaђaни/грaђaнкe зa Eврoпу

Крајњи рок за подношење предлога пројеката

Meрa 1.1 Сaстaнци грaђaнa и грaђaнки грaдoвa - побратима

01/02/2013

12:00 (у пoднe)

01/06/2013

12:00 (у пoднe)

01/09/2013

12:00 (у пoднe)

Meрa 1.2 Teмaтскa удруживaњa грaдoвa- побратима

01/02/2013

12:00 (у пoднe)

01/09/2013

12:00 (у пoднe)

Meрa 2.1: Прojeкти грaђaнa и грaђaнки

01/06/2013

12:00 (у пoднe)

Meрa 2.2: Meрe пoдршкe

01/06/2013

12:00 (у пoднe)

Aктивнoст 2 - Aктивнo цивилнo друштвo у Eврoпи

 

Meрa 1: Структурнa пoдршкa oргaнизaциjaмa кoje сe бaвe истрaживaњeм eврoпских jaвних пoлитикa (тинк-тенк)

Meрa 2: Структурнa пoдршкa oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa кoje дeлуjу нa eврoпскoм нивoу

15/11/2012 (истeкao рoк)

Meрa 3: Пoдршкa прojeктимa oргaнизaциja цивилнoг друштвa

01/02/2013

12:00 (у пoднe)

Aктивнoст 3 - Зajeднo зa Eврoпу

(бeспoврaтнa срeдствa нису дoступнa у oквиру oвe aктивнoсти)

Oвoм aктивнoшћу дeлимичнo упрaвљa Гeнeрaлни Дирeктoрaт зa кoмуникaциje Европске комисије

Aктивнoст 4 - Aктивнo eврoпскo сeћaњe

01/06/2013

12:00 (у пoднe)

Краљевина Норвешка додељује средства за пројекте мањих размера

3. aвгуст 2012.

Амбасада Краљевине Норвешке у Београду додељује средства за пројекте мањих размера, намењена развоју цивилног друштва и локалних заједница у Србији и Црној Гори.

Помоћ би требало да користи друштву на свим нивоима. Најчешће се пријављују институције и организације јавног сектора или цивилног друштва. Врло важну циљну групу чине етничке мањине, деца, млади људи и жене. Све организације дужне су да поднесу доказ о регистрацији.

Више информација о конкурсу можете пронаћи овде.

Конкурс: Милион евра за цивилни сектор у Србији

23.07.2012.

Делегација Европске уније у Србији расписала је конкурс за нови круг подршке за организације цивилног друштва у Србији, чији годишњи фонд износи милион евра.

Конкурс је отворен од 29. јула до 15. августа и важи за целу територију Србије, а шеф сектора операција Делагације ЕУ у Србији Мартин Керн истиче да ће у центру пажње бити програми који се тичу људских права, политичког плурализма, борбе против дискриминације на свим нивоима, међуетничке, међуверске и међукултурне толеранције.

На конференцији за новинаре у београдском Медија центру, Керн је истакао значај цивилног друштва у промоцији људских права.

"Цивилни сектор је један од кључних играча у евроинтеграцији, изградњи демократије и демократског друштва, у помоћи транзицији. Активно укључење цивилног сектора важно је да би грађани могли да утичу на политику владе, да учествују у доношењу одлука и да буду контролор јавном сектору", истакао је Керн.

Менаџерка програма Европски инструмент за демократију и људска права (ЕИДХР) Ана Миленић објаснила је да се пројектни предлози на конкурс могу подносити из једне или више области, а да је услов за учешће да апликант буде непрофитна организација - а не може аплицирати, на пример, политичка странка.

По њеним речима, укупни фонд од милион евра подељен је на два "лота" од по 500.000 евра.

Разлика је што се у једном конкурише за минимални износ од 10.000 евра до максималног од 50.000, с тим да је минимално учешће кофинансирања пет одсто, а у другој "групи", односно "лоту" - за пројекте од 50.000 евра до 100.000, уз минимално кофинансирање од 20 одсто.

Сви детаљи о конкурсу, који ће у среду бити представљен и у Нишу, а у петак у Новом Саду, доступни су и на сајту Делегације ЕУ у Србији.

Програм јачања капацитета ОЦД

18.07.2012.

Европски покрет у Србији, Београдска отворена школа, Центар за развој грађанског друштва Протецта и УНЕЦООП отворили су конкурс за учешће на Програму јачања капацитета организација цивилног друштва у оквиру пројекта Знам како да делујем.

Петодневни Програм јачања капацитета организација цивилног друштва биће реализован у периоду од 24. до 28. септембра 2012. године. Све трошкове учешћа на Програму сносе организатори.

Програм јачања капацитета састоји се од две компоненте:

1) Знања

Овај део Програма посвећен је упознавању представника ОЦД са најзначајнијим актима домаћег и ЕУ законодавства, као и са расположивим правним механизмима за вођење одговорне политике животне средине. Позитивна искуства и примере добре праксе пренеће експерти из региона Западог Балкана.

2) Вештине

Овај део Програма има за циљ да ојача капацитете представника ОЦД за планирање и спровођење кампања које доприносе активном учешћу грађана у доношењу одлука у области животне средине.

Ако:

- сте представник сте организације цивилног друштва која делује у области унапређења и заштите животне средине;

- Ваша организација је регистрована на територији једног од наведених округа: Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког и Пчињског (списак градова и општина који припадају поменутим окрузима можете пронаћи овде);

- Сте мотивисани да својим деловањем унапређујете политику животне средине на локалном нивоу кроз активно учешће у њеном креирању и спровођењу и кроз дијалог свих заинтересованих страна у овом процесу.

Пријавите се до 20. августа 2012. године.

Више информација о самом пројекту можете пронаћи на веб страници www.znaskako.rs

Вoодич кроз европске фондове за непрофитни сектор 2012-2013

16. 07. 2012,

Eврoпски сeрвис зa грaђaнску aкциjу (ECAS) oбjaвиo je Вoдич крoз eврoпскe фoндoвe зa нeпрoфитни сeктoр, 2012-2013. Oвa публикaциja oбeзбeђуje рeлeвaнтнe инфoрмaциje у вeзи сa буџeтским линиjaмa сa кoрисним дeтaљимa и инфoрмaциjaмa у вeзи сa прeтприступним инструмeнтимa (ИПA), Прoгрaмoм сусeдскe сaрaдњe (ENPI) струткруним фoндoвимa, сaвeтимa зa кoфинaнсирaњe.

Вoдич пoсeдуje и списaк eврoспких фoндaциja, кao и прeглeд нaчинa нa кojи сe буџeт EУ крeирa и функциoнишe, уз кoриснe сaвeтe кaкo oбeзбeдити финaнсирaњe oд стрaнe EУ. Зa вишe инфoрмaциja o Вoдичу пoсeтитe Интeрнeт стрaницу: http://www.ecas-citizens.eu/content/view/448/401/

Пословање непрофитних институција у 2011. години

12. 07.2012.

У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено Саопштење о пословању непрофитних институција у Републици Србији у 2011. години, којим је обухваћено пословање других правних лица - политичких странака, удружења, спортских удружења, друштава и савеза у области спорта, задужбина и фондација, установа и осталих облика организовања који су пословали у Републици Србији у 2011. години.

Активност непрофитних институција сагледана је на основу података за 26.690 других правних лица за које су редовни годишњи финансијски извештаји за 2011. годину примљени и обрађени у Агенцији, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

Од укупног броја других правних лица половину чине удружења, а више од трећине спортска удружења, друштва и савези у области спорта. Посматрано са аспекта величине, мала друга правна лица чине чак 99,8% укупног броја других правних лица. Непрофитне институције су у 2011. години запошљавале 37.142 радника, при чему је највише радника било запослено у установама (69,3%).

У 2011. години у условима врло неизвесног пословног окружења непрофитне институције су пословале са позитивним нето финансијским резултатом у износу од 1,6 млрд динара, који је за трећину мањи у односу на претходну годину. Највећи позитиван нето финансијски резултат у износу од 2,7 млрд динара исказале су установе, а он је већи за 34,5% у односу на претходну годину. Удружења су такође пословала са позитивним резултатом (0,4 млрд динара), али је он за две петине мањи у односу на претходну годину. С друге стране, спортска удружења, друштва и савези у области спорта бележе негативан нето финансијски резултат у износу од 1,4 млрд динара, који је повећан за 46,3% у односу на 2010. годину.

За обављање својих активности непрофитне институције су ангажовале 133 млрд динара укупних средства и 64 млрд капитала. При томе, са више од половине средстава и капитала непрофитних институција располажу установе.

Кумулирани губици непрофитних институција у 2011. години смањени су за 9,8% у односу на претходну годину и износе 15 млрд динара. Од тога, 53,1% се односи на спортска удружења, друштва и савезе у области спорта.

Саопштењем је обухваћено и пословање синдикалних организација које су финансијске извештаје за 2011. годину предале Агенцији за привредне регистре.

Саопштење о пословању непрофитних институција у Републици Србији у 2011. години, можете да преузмете овде.

(Вест објављена на сајту Агенције за привредне регистре Републике Србије)

Одлука о избору пројеката

11. 07. 2012.

На основу листе вредновања и рангирања пријављених програма, одабрани су пројекти којима се из буџета Републике Србије додељују средства зафинансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва по спроведеном јавном конкурсу који је Канцеларија за европске интеграције објавила 24. маја 2012. године, и то:

1. Пројекат “ЕУфорија - квиз знања о ЕУ за ученике нишких средњих школа, који је поднео Центар за развој грађанског друштва Протекта

2. Пројекат ”Европа чека иза угла”, који је поднео Ресурс центар Лесковац

3. Пројекат ”ИПАРД Јужни Банат”, који је поднео Лидер + Банатски Карловац

Одлуку о избору пројеката можете да преузмете овде.

Због великог интересовања организација цивилног друштва, те квалитета пристиглих пројеката, УНДП Србија и Канцеларија за европске интегарције су одлучили да део средстава који је УНДП Србија наменио Канцеларији за европске интеграције, односно Сектору за комуникације и обуку за спровођење Стратегије комуникације Владе Републике Србије о процесу приступања Републике Србије Европској унији, подрже (а на основу листе вредновања и рангирања, коју је утврдила конкурсна комисија) још два пројекта, и то:

1. Пројекат “У сусрет политикама Европске уније - климатски и еколошки пакет за добробит грађана Србије”, који је поднео Центар за екологију и одрживи развој

2. Пројекат “Београдски модел Европске уније 2012”, који је поднело Студентско удружење БЕУМ

 

Вредновани и рангирани предлози пројеката новог конкурса Канцеларије за европске интеграције

27.06 2012

На основу Конкурса за финансирање пројеката организација цивилног друштва у области информисања о Европској унији и о различитим аспектима европске интеграције Србије, који је Канцеларија за европске интеграције (КЕИ) расписала у мају 2012. године, комисија у саставу: Ивана Ђурић, председник комисије, КЕИ, Наташа Савић, члан комисије, КЕИ, Јелена Манић, Програм развоја Уједињених нација (УНДП), члан комисије и Ивана Ћирковић, Канцеларија Владе Србије за сарадњу са цивилним друштвом, члан комисије утврдила је листу вредновања и рангирања пријављених програма, након што је прегледала све приспеле пријаве. Информацију и листу можете да преузмете ОВДЕ .

Kонкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва

24.05 2012

У циљу подстицања јавне расправе и дебате о темама у вези са ЕУ и процесом приступања Републике Србије у ЕУ, а у складу са спровођењем Стратегије комуникације Владе Републике Србије о процесу приступања Републике Србије Европској унији, Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије расписује јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва у области информисања о Европској унији и о различитим аспектима европске интеграције Србије.

На јавни конкурс се могу пријавити као носиоци пројекта ОЦД које су регистроване на територији Републике Србије, индивидуално или у сарадњи са партнерима (локална самоуправа, привредни сектор, академска заједница, наставници и учитељи, друге ОЦД, медији).

Рок за подношење пријава је од дана објављивања јавног конкурса до 8. јуна 2012.

Документ «Смернице за подносиоце предлога пројекта» можете преузети овде.

Образац буџета пројекта можете преузети овде.

Образац за писање предлога пројекта можете да преузмете овде.

Одржан четврти састанак Заједничког надзорног одбора ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска - Србија

10. новембар 2011.

Канцеларија Владе Србије за европске интеграције, у својству Националног тела за Програме прекограничне сарадње и Министарство за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске, као Управљачко тело ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска - Србија, одржали су 10. новембра 2011. године Четврти састанак Заједничког надзорног одбора ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска - Србија. Тема састанка је усвајање пријавног пакета за Други позив за прикупљање предлога пројеката у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска - Србија.

Други позив (конкурс) финансира се из Програма за 2010. и 2011. Годину у висини од 8,74 милиона евра, од којих је 15% део сопственог финансирања док осталих 85% чине ИПА средства намењена Програму. Вредност поједичних пројеката који ће бити одобрени ће износити од 20.000 до 1.000.000 евра. Отварање позива је планирано за средину новембра 2011. год, са роком за достављање предлога пројеката до средине фебруара 2012. године.

За средства могу конкурисати:

1. Непрофитна правна лица

2. Сва регистрована на територији обухваћеној Програмом - Борски, Зајечарски, Нишавски, Пиротски, Јабланички и Пчињски округ у Србији, као и окрузи Видин, Монтана, Софија, Перник, Ћустендил и Софија - град област

3. Непрофитна правна лица која имају партнера са друге стране границе

Програми прекограничне сарадње су инструмент Европске уније за пружање подршке сарадњи институција у пограничним областима суседних држава, а од 2004. године до данас, у Србији је финансијски подржано око 200 пројеката. Тренутно се у Републици Србији спроводи осам програма - са Мађарском, Румунијом, Бугарском, Црном Гором, Босном и Херцеговином, Хрватском, Јадрански програм и програм “Југоисточна Европа“.

Циљ Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија је јачање територијалног јединства пограничног региона Бугарске и Србије, конкурентност територије, као и одрживост развоја кроз економску, социјалну и сарадњу на пољу заштите животне средине дуж административне границе

Након Првог позива за предлоге пројеката у оквиру Програма прекограничне сарадње Србије и Бугарске, у августу ове године, пријављено је 115 предлога пројеката, а потписано 52 уговора о донацији укупне вредности 11,5 милиона евра за партнере из обе земље.

Више информација о Програму: www.еvropa.gov.rs  

Млади Европљанин године

18. oктобар 2011.

Немачка фондација Шварцкопф расписала је конкурс за награду „Млади Европљанин године“. Награда је намењена младима, од 18 до 26 година и додељује се за посебан ангажман у унапређивању разумевања међу народима и допринос у европским интеграцијама. Актуелни лауреат је двадесеттрогодишњи Стефан Ивановић из БиХ. Наградна сума износи 5000 евра и намењена је пракси у Европском парламенту или у некој другој европској институцији. Рок за пријављивање је 30. октобар 2011. год. Информацију и пријавни формулар за конкурс можете пронаћи на http://www.schwarzkopf-stiftung.de/page.11.860.Nomination.html

 

Први квартални извештај о реализацији Програма сарадње са организацијама цивилног друштва

23. август 2011.

Програм сарадње са организацијама цивилног друштва у области планирања развојне помоћи, посебно програмирања и праћења коришћења Инструмента за претприступну помоћ, представио је Први квартални извештај о реализацији у периоду од 21.3. до 21.6.2011. године. Целокупан извештај можете да преузмете овде.

Позив за достављање сугестија на Оперативне програме за економски развој и за развој људских ресурса

2. јун 2011.

Канцеларија за европске интеграције обавештава јавност да је у току припрема Оперативних програма за ИПА компоненту III(Регионални развој) и ИПА компоненту IV(Развој људских ресурса) и позива све организације цивилног друштва да доставе своје сугестије и коментаре наова два документа.

 

Oсновни предуслови за коришћење ИПА компоненти III(Регионални развој) и IV(Развој људских ресурса) су стицање статуса кандидата за чланство у Европској унији и акредитација децентрализованог система управљања средствима ЕУ.Влада Републике Србије започела је припреме за коришћење средстава из ових компоненти током 2009. године.

Да би се средства предвиђена овим компонентама користила, између осталога, неопходно је припремити и одговарајуће стратешке документе, као што су Оквир стратешке усклађености као оквирни документ за обе компоненте и Оперативни програми.

Више о нацртима Оперативних програма можете прочитати овде.

Одабрана Секторска организација цивилног друштва за сектор конкурентности

17. мај 2011.

Комисија за одабир Секторских организација цивилног друштва (СЕКО), у саставу: Ивана Ћирковић (Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом), Сергеј Вујачић (пројекат Technical Assistance to Civil Society Organisations - TACSO), Милован Филимоновић и Мирјана Лазовић (Канцеларија за европске интеграције), одабрала је у уторак 17. маја СЕКО у саставу: Национална aлијанса за локални економски развој, Асоцијација малих и средњих предузећа и предузетника Србије - Удружење послодаваца Србије и Фонд за развој економске науке (водећи партнер Национална aлијанса за локални економски развој) за сектор конкурентности (укључујући мала и средња предузећа, истраживање и развој, информационо-комуникационе технологије, туризам, пословну инфраструктуру, индустрију и трговину).

Одабир је извршен на основу критеријума дефинисаних у Програму сарадње са организацијама цивилног друштва (ОЦД) у области планирања развојне помоћи, посебно програмирања и праћења коришћења Инструмента за претприступну помоћ (Програм).

Новоодабрани конзорцијум ОЦД придружен је већ успостављеном СЕКО консултативном механизму који обухвата секторске организације цивилног друштва у секторима владавине права, реформе државне управе, грађанског друштва, медија и културе, развоја људских ресурса, пољопривреде и руралног развоја и животне средине и енергетике.

Програм сарадње са организацијама цивилног друштва можете преузети овде.

Више о СЕКО консултативном механизму можете пронаћи на:
http://www.cdspredlaze.org.rs/

Говорите европски - "Интензивни семинар о ЕУ"

У оквиру пројекта Говорите европски”, који финансира Европска унија, у фебруару је упућен позив заинтересованим професионалцима- запосленима у привредним коморама и медијима, активистима у организацијама цивилног друштва,универзитетским и средњошколским професорима, да се пријаве за други циклус програма, који ће се одвијати на Колеџу Европа у Брижу (Белгија).

Кандидати суимали могућност да се пријаве за:

•Класичан семинар (3 - 23. јула, 2011.)

•Специјализованисеминар(25. септембра -15. октобра 2011.)

Држављанство Републике Србије, добро знање енглеског језика, искуствоу пословима који подразумевају интензивну комуникацију ас предузећима, институцијама, ученицима, студентима и широм јавношћу,били су неопходни услови за пријаву.

Предност суимали кандидати из невладиних и волонтерских организација, медија или образовних институција, за које је оцењено дапрема циљевима и опису радног места значајно могу да допринесу ширењу знања о ЕУ.

Пројекат покрива директне трошкове програма обуке, укључујући и путовање у иностранство, смештај,трошкове исхране и студијских посета, школарину и комплетне материјале.

Рок за подношење електронске пријаве био је понедељак 28. март до 12 часова, докпријаве послате поштом,треба да стигну на адресу канцеларије пројекта,најкасније у суботу 26. марта 2011. године.

Више о пројекту можете сазнати наинтернет страни www.govev.rs.

 

Прва радионица УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја

3. март 2011.

Канцеларија за европске интеграције Републике Србије и УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја, одржали су 3. марта 2011. године прву заједничку радионицу радног планирања, којој су присуствовали представници из више од десет министарстава и институција Владе Србије, као и представници донаторских заједница и грађанског друштва.

На отварању радионице учесницима се обратила директорка Канцеларије за ЕУ интеграције Милица Делевић, директорка Мисије УСАИД у Србији Сузан Фриц и заменик шефа Делегације ЕУ у Србији Адриано Мартинс.

УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја је први пројекат који се спроводи у оквиру билатералног Споразума о техничкој сарадњи између Владе Србије и Владе Сједињених Америчких Држава. Реч је петогодишњем пројекту, вредном 21 милион долара, који је почео са радом у јануару 2011.године. Главни циљ програма јесте да допринесе остваривању дугорочног развоја локалних заједница у Србији, кроз ефикаснију и транспарентнију управу, јачање цивилног и омладинског сектора и стварање повољније климе за развој приватног сектора и отварање нових радних места.

Одабране Секторске организације цивилног друштва

25. фебруар 2011.

У складу са позивом за успостављање Програма сарадње са организацијама цивилног друштва (ОЦД) у области планирања развојне помоћи, посебно програмирања и праћења коришћења Инструмента за претприступну помоћ (Програм), у петак 25. фебруара, одржано је заседање Комисије за одабир Секторских организација цивилног друштва (СЕКО) у саставу: Ивана Ћирковић (Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом), Сергеј Вујачић (пројекат Technical Assistance to Civil Society Organisations - TACSO), Милован Филимоновић и Мирјана Лазовић ( Канцеларија за европске интеграције).

Комисија је, у складу са критеријумима дефинисаним у Програму, одабрала СЕКО за следеће секторе:

1. СЕКО у саставу Београдски центар за безбедносну политику, Београдски центар за људска права и Група 484 (водећи партнер Београдски центар за безбедносну политику) за сектор владавине права (укључујући правду и унутрашње послове, заштиту људских и мањинских права и сл.)

2. СЕКО у саставу Европски покрет у Србији, Београдска отворена школа и Београдски фонд за политичку изузетност(водећи партнер Европски покрет у Србији) за сектор реформе државне управе (укључујући изградњу институција и усвајање acquis-а, управљање јавним финансијама, децентрализацију власти, статистику, електронску владу)

3. СЕКО у саставу Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе“, Независно удружење новинара Србије и Центар за културну деконтаминацију (водећи партнер Грађанске иницијативе) за сектор грађанског друштва, медија и културе

4. СЕКО у саставу Београдска отворена школа, Европски покрет у Србији и Унија послодаваца Србије (водећи партнер Београдска отворена школа) за сектор развоја људских ресурса (запошљавање, образовање, друштвена инклузија, укључујући омладину)

5. СЕКО у саставу Удружење грађана Агромрежа, Удружење „Мрежа за рурални развој Србије“ и Удружење грађана „НИМБУС“ (водећи партнер Агромрежа) за сектор пољопривреде и руралног развоја

6. СЕКО у саставу Центар за екологију и одрживи развој, Амбасадори животне средине и Центар за развој грађанског друштва ПРОТЕКТА (водећи партнер Центар за екологију и одрживи развој) за сектор животне средине и енергетике (укључујући отпад, отпадне воде, водоснабдевање, рударство и сл.)

Због недовољног броја и незадовољавајућег квалитета приспелих пријава, рок за пријављивање за сектор конкурентности (мала и средња предузећа, истраживање и развој, информационо-комуникационе технологије, туризам, пословна инфраструктура, индустрија и трговина) и саобраћаја продужен је до петка, 11.марта 2011.

Позивом за успостављање Програма сарадње са организацијама цивилног друштва у области планирања развојне помоћи, Канцеларија за европске интеграције - Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, започела је формирање консултативног механизма са ОЦД који као главне носиоце активности подразумева Секторске организације цивилног друштва.

Под Секторском организацијом цивилног друштва се подразумева конзорцијум организација цивилног друштва од највише три партнера од којих је једна јасно у пријави означена као водећи партнер.

Привредна комора Србије

7. јул 2004.

Канцеларија за придруживање ЕУ Владе Републике Србије и Привредна комора Србије закључиле су 7. јула 2004. године Меморандум о сарадњи, који су потписали Радмила Миливојевић, секретар Канцеларије и Милош Радивојчевић, потпредседник Привредне коморе.

Меморандум представља оквир за сарадњу и будуће учешће Коморе, као легитимног представника привредне заједнице, у процесу придруживања Европској унији. Имајући у виду значај процеса придруживања за нашу привреду и специфичне захтеве које ће овај процес поставити пред привреднике, као и постојеће капацитете које Комора има у форми Бироа за сарадњу са Европском унијом, потписници Меморандума су препознали значај међусобне сарадње, редовне размене информација и стварања ширег консензуса о приоритету европске интеграције у Србији, као и активног укључивања привреде у читав процес.

Потписивање Меморандума о разумевању са Привредном комором Србије иницирала је Канцеларија за придруживање ЕУ Владе Републике Србије која је, као стручни орган Владе, задужена за координацију процеса придруживања Европској унији.

Канцеларија и ПКС ће организовањем заједничких саветовања, редовном разменом информација, као и организовањем заједничке обуке и промотивних активности радити на провери усклађености националног законодавства са прописима и стандардима ЕУ, унапређењу институционалних капацитета Републике Србије у складу са захтевима који проистичу из Споразума о стабилизацији и придруживању, оспособљавању кадрова и менаџмента за потребе придруживања ЕУ и информисању домаћих предузећа о захтевима унутрашњег тржишта ЕУ.