Информације Актуелности

Актуелности

Одабир тематских приоритета Програма прекограничне сарадње Србије са Мађарском 2021 – 2027

Одабир тематских приоритета Програма прекограничне сарадње Србије са Мађарском 2021 – 2027

14. фебруар 2020. |

Министарство за европске интеграције у сарадњи са CESCI-јем (Central European Service for Cross-border Initiatives) позива заинтересоване за прекограничну сарадњу да својим искуством и потребама допринесу припреми ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија са циљем одабира тематских приоритета који ће на најбољи начин одсликавати локалне потребе.  

Отворен семинар за Поглавље 29 – царинска унија

Отворен семинар за Поглавље 29 – царинска унија

29. јaнуар 2020. | Београд

Министарство за европске интеграције, у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ), a у оквиру пројекта Подршка реформи јавне управе у Србији, организовало је тродневни семинар „Подршка Преговарачком поглављу 29 – Финансијска анализа економских оператера у транзитној процедури“.

 Нови тренинзи за припрему пројеката за ЕУ програме

Нови тренинзи за припрему пројеката за ЕУ програме

21. јaнуар 2020. | Београд

После информативних радионица на којима су представници различитих институција и организацијa детаљно обавештени о ЕУ програмима који су доступни у Србији, пројекат „Подршка учествовању у ЕУ програмима“ у јануару почиње серију конкретних и циљаних тренинга за припрему и спровођење пројеката за ЕУ програме. Будући да су објављени јавни позиви за неколико ЕУ програма, потребно је на време припремити пројекте и са њима конкурисати за средства из неког од програма.

Почео рад на припреми Нацрта Закона о систему за управљање кохезионом политиком у Републици Србији

Почео рад на припреми Нацрта Закона о систему за управљање кохезионом политиком у Републици Србији

3. јaнуар 2020. | Београд

На основу члана 77. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон) као и члана 3. Правилника о смерницама добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Сл. гласник РС“, бр. 51/19), Министарство за европске интеграције обавештава јавност да је 23. децембра 2019. године отпочео рад на припреми Нацрта Закона о систему за управљање кохезионом политиком у Републици Србији.

Отворен семинар о европском семестру

Отворен семинар о европском семестру

25. децембар 2019. | Београд

Министарство за европске интеграције, у сарадњи са Министарством финансија, организовало је семинар „Европски семестар за државе чланице ЕУ и сарадња са Републиком Србијом“.

Консолидована верзија Уговора о ЕУ и Уговора о функционисању ЕУ доступна и на српском језику

Консолидована верзија Уговора о ЕУ и Уговора о функционисању ЕУ доступна и на српском језику

20. децембар 2019. | Београд

Превод Консолидоване верзије Уговора о Европској унији и Уговора о функционисању Европске уније на српски језик завршен је заједничким радом Министарства за европске интеграције и Републичког секретаријата за законодавство. На стручној редактури текста превода радио је велики број редактора из државних органа и организација, као и Народне банке Србије, а у њој су учествовали и представници академске заједнице.

Организован семинар о стручној редактури

Организован семинар о стручној редактури

17. децембар 2019. | Београд

Министарство за европске интеграције организовало је семинар „Стручна редактура – методологија и специфичности“, за државне службенике који се баве овом облашћу.

Информативна радионица: Фондови Европске уније намењени привредном развоју

Информативна радионица: Фондови Европске уније намењени привредном развоју

12. децембар 2019. | Београд

Информативна радионица посвећена програмима Европске уније који су намењени подршци привредном развоју у Србији, а који ће у наредном периоду бити на располагању нашим привредницима, одржана је данас у Београду у организацији Министарства за европске интеграције.

Отворен семинар о економској дипломатији

Отворен семинар о економској дипломатији

12. децембар 2019. | Београд

Министарство за европске интеграције, у сарадњи са Министарством финансија, организовало је семинар „Економска дипломатија: ми – ЕУ – свет“.

Представљање преговарачког поглавља 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената - Могућности за привреду

Представљање преговарачког поглавља 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената - Могућности за привреду

6. децембар 2019. | Београд

Привредна комора Србије у сарадњи са Министарством за европске интеграције уз подршку Европске мреже предузетништва организовала је представљање преговарачког поглавља 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената - Могућности за привреду.

Приказано је 11-20 од укупно 1184 Актуелности 12345