Пројекат „Подршка учешћу у ЕУ програмима“

Реализација пројекта „Подршка учествовању у ЕУ програмима“, чији је крајњи корисник Министарство за европске интеграције, почела је 25. фебруара 2019. године, као део Националног програма ИПА 2014. Општи циљ пројекта вредног око 1,5 милиона евра, јесте да помогне припрему Републике Србије за приступање Европској унији, као и да побољша разумевање процедура Европске уније и њених темељних вредности које би довело до већег учешћа Србије у програмима ЕУ.

Сврха пројекта јесте побољшање апсорпције фондова из ЕУ програма, ојачавањем управљачких капацитета државне администрације и потенцијалних корисника, с циљем достизања три резултата:

Министарство за европске интеграције одговорно је и за свеукупно спровођење пројекта, за који је предвиђено да ће трајати 24 месеца.

Програми ЕУ представљају низ интегрисаних мера које су намењене јачању сарадње између држава чланица Европске уније и држава кандидата у различитим областима. Програми се финансирају из заједничког буџета Европске уније, средствима која су намењена развоју различитих приоритетних области: заштита животне средине, енергетика, транспорт, развој предузетништва, конкурентност итд.

Kао земља кандидат за чланство у Европској унији, Република Србија учествује у следећим програмима: Хоризонт 2020, Програм за конкурентност малих и средњих предузећа – COSME, Еразмус плус, Креативна Европа, Европа за грађане и грађанке, Фискалис 2020, Царина 2020, Програм ЕУ за запошљавање и иновације, Права, једнакост и држављанство, Европски здравствени програм III, Механизам цивилне заштите Европске уније и Инструмент за повезивање Европе. ЕУ програми финансијски подржавају квалитетне пројекте држава чланица ЕУ и држава кандидата. Главни циљ је што већа заступљност пројеката из Србије и апсорпција средстава из фондова Европске уније. Предуслов је унапређење административних и управљачких капацитета институција и тела, пружалаца подршке потенцијалним апликантима, како би исправно дефинисали адекватан програм и што квалитетније припремили предлог пројекта.

Са тим циљем, пројекат „Подршка учествовању у ЕУ програмима“ пружа подршку у:

Континуираном обуком и унапређивањем капацитета сви учесници у процесу припреме и спровођења пројеката за ЕУ програме усвојиће делотворна знања, као и искуства најбољих пракси и биће у могућности да их употребе за остварење главног циља – повећање апсорпције средстава из фондова Европске уније кроз учешће у што већем броју ЕУ програма.

Детаљније информације о пројекту „Подршка учествовању у ЕУ програмима“ и онлајн алате за оспособљавање и подршку за припрему пројеката можете пронаћи на веб страници пројекта