Подршка реформи јавне управе у Србији – компонента ЕУ интеграције

Влада Савезне Републике Немачке од септембра 2012. године континуирано пружа подршку процесу европских интеграција Републике Србије кроз пројекте техничке помоћи под називом „Подршка процесу европских интеграција” и „Подршка преговорима са Европском унијом у Србији”. Поменути пројекти значајно су допринели јачању институција за преговоре о приступању Европској унији и развоју капацитета државне управе Србије.

Наставак подршке процесу европских интеграција обезбеђен је и у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у Србији“ који предвиђа посебну компоненту намењену за ове сврхе.  Имплементација је започела јула 2017. године, а укупан буџет пројекта износи 5 милиона евра, од чега је за компоненту подршке процесу европских интеграција предвиђено 1,2 милиона евра.

Пројекат ће бити усмерен на:

1. Даље јачање капацитета институција које координишу процес европских интеграција:

2. Подршка унапређењу капацитета преговарачких група:

 

3. Подршка изградњи капацитета за кохезиону политику ЕУ:

Важно је истаћи да је посредством овог пројекта обезбеђена и аналитичка подршка процесу преговора.

Главна сврха аналитичке подршке је да идентификује и олакша управљање потенцијалним изазовима са којима се Србија суочава на путу ка ЕУ, у процесу усклађивања са правним тековинама и обезбеђивања њихове ефикасне примене. Aналитичка подршка приступању ЕУ има за циљ да подржи све релевантне структуре за преговоре са ЕУ, а нарочито Преговарачки тим, како би се обезбедила аналитичка основа за доношење бољих одлука у процесу и дефинисање преговарачких позиција. Подршка је предвиђена у три области:

1. Подршка организацији функције аналитичке подршке, укључујући и подршку формирању Групе за аналитичку подршку Преговарачком тиму за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији унутар Министарства;

2. Мали фонд за посебне анализе/стручна мишљења како би се омогућила аналитичка основа за преговоре о приступању, у складу са утврђеним приоритетима и

3. Фискални и макро-економски аспекти преговора о приступању ЕУ.