Истраживање јавног мњења - архива

- Преузмите истраживање за децембар 2013.

- Преузмите истраживање за јул 2013.

- Преузмите истраживање за децембар 2012.

- Преузмите истраживање за јун 2012.

- Преузмите резултате истраживања за децембар 2011.

- Преузмите резултате истраживања за jун 2011.

- Преузмите резултате истраживања за децембар 2010.

- Преузмите резултате истраживања за јун 2010.

- Преузмите резултате истраживања за децембар 2009.

- Преузмите резултате истраживања за мај 2009.

- Преузмите резултате истраживања за децембар 2008.

- Преузмите резултате истраживања за јун 2007.

- Преузмите резултате истраживања за новембар 2006.