Prva ekspertska misija EK u Beogradu

21. februar 2011. |

Prva ekspertska misija Evropske komisije (EK), koja će dodatno analizirati odgovore na Upitnik EK s ciljem pripreme Mišljenja o zahtevu za članstvo koji je Srbija uputila EU, otpočela je danas i trajaće do 25. februara.

Eksperti EK će sa predstavnicima nadležnih institucija naše zemlje razgovarati o o reformi pravosuđa, borbi protiv organizovanog kriminala, borbi protiv korupcije i o organizaciji i reformi policije.

Kada je reč o pravosudnom sistemu, razmatraće se  rezultati primene Nacionalne strategije reforme pravosuđa (2006-2011), rad Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, programi obuka Pravosudne akademije, organizacija rada tužilaštva, odluka o odustajanju od gonjenja, nasumična raspodela predmeta u sudovima i tužilaštvima, pitanje nerešenih predmeta, dužina trajanja građanskih i krivičnih postupaka, zatim efikasnost nove mreže sudova i dostupnost pravosuđa, kao i izvršenje presuda - nerešeni slučajevi i dužina postupaka.


U okviru borbe protiv organizovanog kriminala razgovaraće se o najnovijim informacijama o izmenama Zakonika o krivičnom postupku, primeni Strategije i Akcionog plana za borbu protiv organizovanog kriminala iz 2009. godine, efikasnosti istraga u slučajevima organizovanog kriminala, saradnji i koordinaciji različitih policijskih i pravosudnih organa, kao i o postupcima oduzimanja imovine.

O borbi protiv korupcije eksperti dveju strana razgovaraće na teme primene Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana, zatim će razmeniti najnovije informacije o radu Agencije za borbu protiv korupcije (npr: prijava imovine, slučajevi sukoba interesa, finansiranje političkih stranaka), kako se sprovodi Zakonik o krivičnom postupku, kako funkcionišu mehanizami interne kontrole i sprovođenje Etičkih kodeksa u u slučajevima korupcije u državnoj upravi, o efikasnost krivičnih istraga u slučajevima korupcije . Posebno će biti reči o primerima i rezultatima korišćenja specijalnih istražnih tehnika, kao i policijska saradnja u prevenciji i borbi protiv korupcije, ali i o saradnji između različitih policijskih uprava, uključujući i zajedničke istražne timove ukoliko postoje.

Reč je o prvoj od nekoliko planiranih misija EK koje se očekuju u predstojećem periodu.

Upitnik  EK predstavlja zvanični instrument kojim EU procenjuje spremnost države da započne proces pristupanja. Na osnovu dobijenih odgovora iz Srbije, koji su Komisiji uručeni 31. januara, kao i procene ekspertskih misija i odgovora na eventualna dodatna pitanja, EK izrađuje Mišljenje (Avis) o tome da li je zemlja spremna za status kandidata, kao i da li je spremna za sledeću fazu – definisanje okvirnog datuma za pregovore o pristupanju, o čemu konsenzusom odlučuju države članice EU.