„Govorite evropski”- profesionalna obuka za pristupanje Evropskoj uniji

03. februar 2011. |

Projekat „Govorite evropski”, koji finansira Evropska unija, nudi mogućnost obuke i profesionalne prakse, za jačanje kapaciteta Vlade Srbije radi bržeg pristupanja EU. Pozivamo državne službenike i zaposlene u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi Republike Srbije da se prijave za drugi ciklus jednog od sledećih programa koji će se održati u periodu između maja i jula 2011. godine:

    - Program obuka na Evropskom institutu za javnu administraciju (Mastriht) i na Koledžu Evropa (Briž).

    - Program profesionalnih praksi u javnim administracijama institucija Evropske unije i zemalja članica.

 Konkurs je otvoren za sve koji su trenutno zaposleni u državnoj upravi, javnoj upravi i lokalnoj samoupravi bez obzira na godine starosti.
Kandidati će biti izabrani na osnovu svojih kompetencija i relevantnog radnog iskustva Predlaganje kandidata od strane institucija neće biti prihvaćeno. Rok za podnošenje elektronske prijave je petak 18. februar 2011. do 12:00.

Prijave možete preuzeti na sajtu kancelarije projekta.