Ministri Republike Srbije i Republike Srpske o saradnji u evropskim integracijama

07. jun 2024. | Beograd

Ministri Republike Srbije i Republike Srpske o saradnji u evropskim integracijama

Ministarka  za evropske integracije Tanja Miščević, zajedno sa ministrima bez portfelja Đorđem Milićevićem, zaduženim za dijasporu i Tatjanom Macurom, zaduženom za rodnu ravnopravnost, sastala se danas u Beogradu sa ministrom za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatanom Klokićem. 

Na sastanku se razgovaralo o pitanjima od značaja za proces evropske integracije Srbije i Bosne i Hercegovine, koji podrazumeva duboke reforme i prilagođavanje pravu i standardima Unije.  

Miščević i Klokić saglasili su se da tehnička saradnja institucija Srbije i Srpske u ovoj oblasti treba da doprinese uspešnijem vođenju pristupnih pregovora i Srbije i Bosne i Hercegovine. Ministarka Miščević izrazila je spremnost za daljim nastavkom obuke institucija Republike Srpske kako bi se što bolje pripremile za učešće u skriningu, kao prvom koraku pregovora BiH o članstvu u Evropskoj uniji. Naglasila je i da prevodi pravnih tekovina na srpski jezik, koje priprema Ministarstvo za evropske integracije, mogu odmah da budu dostupni kolegama iz Republike Srpske, koji učestvuju u pregovaračkim procesu, kako bismo i na taj način doprineli uspešnosti tih pregovora.

Ministar Klokić je izjavio da se Republika Srpska uveliko priprema za naredne korake vezane za pristupni proces BiH u EU, ali je naglasio da proces pregovora ne sme biti iskorišćen za kršenje ustavnih okvira.

“Kompleksno uređenje Bosne i Hercegovine i dalje zahteva korišćenje mehanizma koordinacije koji se u dosadašnjoj praksi pokazao kao jedini ispravan put ka dogovoru i konsenzusu svih strana, a to će naročito biti važno u pregovaračkom procesu”, naglasio je ministar Klokić, uz napomenu da je Republika Srpska opredijeljena za evropski put BiH, ali u ustavom definisanim okvirima.  

Tokom sastanka, ministar Klokić je istakao da će za Republiku Srpsku iskustvo Srbije biti od velikog značaja, naročito zbog činjenice da se BiH približava skriningu, koji predstavlja narednu fazu u procesu evropskih integracija. "U tom smislu, predstavnici ministarstva kojim rukovodi ministarka Miščević su već krenuli sa obučavanjem naših službenika, a u narednom periodu očekujemo intenzivniju saradnju u tom pogledu i češću razmenu iskustava", rekao je ministar Klokić.

Ministri Milićević i Klokić potpisali su danas Memorandum o saradnji između Vlada Republike Srbije i Republike Srpske radi jačanja veza pripadnika dijaspore za maticom, dokument koji će sutra biti i svečano razmenjen.  Ministar Đorđe Milićević ukazao je na uspešnu i intenzivnu dosadašnju saradnju u koordinisanju odnosa sa sunarodnicima koji žive van Srbije. “Zajednički cilj nam je da naše sunarodnike približimo matici, da umrežimo udruženja Srba van Srbije, kao i da više razgovaramo o ljudskim i finansijkim potencijalima naše dijaspore”, rekao je ministar Milićević. 

Ministarka Tatjana Macura najavila je unapređenje  saradnje sa Republikom Srpskom i u oblasti  rodne ravnopravnosti, kao teme koja je bitna za društvo u celini, ali i važan deo pregovora u Klasteru 1, koji obuhvata i  zabranu diskriminacije. Načelno je razmotreno i povezivanje aktivnosti Ministarstva sa Centrom za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske.